Den integrerede uddannelse til erhvervspilotSidst opdateret 13. februar 2019

 

Uddannelsen i korte træk
  • Varighed 22-24 måneder.
  • Uddannelsen struktureres og planlægges af GreyBird Pilot Academy, hvilket står i modsætning til den modulare uddannelsen til erhvervspilot, som vi også udbyder.
  • Foregår i professionelt miljø ved Aarhus Lufthavn.
  • Godkendt til forhøjet SU. Se SU-satser her.
  • Teoriundervisning i klasser baseret på materiale fra Oxford Aviation Academy.
  • Flyvetimer i moderne fly med instruktører, der har deres daglige gang i branchen.
  • Totalt 205 flyvetimer i logbogen ved endt uddannelse, hvoraf 65 timer er på tomotoret Tecnam-fly for at give dig de bedste forudsætninger for at blive airline-pilot.
  • Glascockpit på alle dine IFR-timer.
  • Alle APS MCC-timer i simulator flyves i Full Flight Simulator (FFS) eller FNPT II.
  • Skarp pris på 699.950 kroner i et "pay-as-you-go"-setup, så du ikke skal lægge depositum, forudbetale eller betale i rater.

Hos GreyBird Pilot Academy tilbyder vi landets bedste integrerede pilotuddannelse. Det er en komplet uddannelse, hvor du bliver uddannet til erhvervspilot på 22-24 måneder. Uddannelsen er bygget op med det mål, at GreyBird Pilot Academys elever skal være de bedste og stå med de bedste forudsætninger for at få et job efter endt uddannelse. Hos GreyBird Pilot Academy gør vi meget for at modne dig til den branche, du skal arbejde i. Vi arbejder blandt andet med operationsmanualerne alfa og bravo (OM(A) og OM(B)), der svarer til de manualer, du vil møde hos din fremtidige arbejdsgiver. Du får udleveret en iPad, når du begynder på uddannelsen. Det er din iPad, som du selvfølgelig må beholde, når du er færdig med uddannelsen. Vi anvender iPads som et vigtigt arbejdsredskab, der giver dig adgang til undervisningsmateriale og computer-based training. Flere og flere luftfartsselskaber opererer med en elektronisk flight bag (EFB), og derfor skal du vænne dig til en hverdag, hvor tingene foregår elektronisk.  

 

 

Under din uddannelse hos GreyBird Pilot Academy møder du blandt andre instruktører, der også er aktive piloter fra forskellige luftfartsselskaber. De giver et unikt billede af branchen, som du kan bruge i din videre karriere. Vores ATPL teoriundervisning er nøje tilrettelagt, og vi bruger CAE/Oxford Aviation Academys materialer. Vores elever får adgang til online computer-based træning som i samspil med vores klasseundervisning giver en god synergi, der gavner dit forløb. Vi bruger desuden en online question bank, som giver vores elever mulighed for at øve med unikke og relevante eksamensspørgsmål.

Eleverne hos GreyBird Pilot Academy får deres flyvetimer i nye og moderne fly, og hos GreyBird Pilot Academy opnår eleverne på den integrerede uddannelse hele 205 timer i logbogen, hvoraf 65 timer er på vores Tecnam P2006T Twin-trænere, altså vores skolefly med to motorer. Twin-træneren er udstyret med det seneste Garmin 950 glascockpit, som giver et optimalt cross scan, hvilket betyder, at du siden er godt rustet til optagelsesprøven i et airline-job. 65 timer på Twin-træneren er et meget unikt højt tal, og det giver dig en klar fordel, når du skal søge job. På SPIC-turene flyver vores elever til udlandet, bl.a. til Norge, Sverige, Polen og Tyskland. Hos GreyBird Pilot Academy anvender vi Full Flight Simulator (FFS) eller en godkendt FNTP II til “Enhanced Multi-Crew Cooperation to Airline Pilot Standards Course” (APS MCC). Eleverne skal 40 timer i simulatorer i den sidste fase af uddannelsen, for at omskole eleverne til de store flyvemaskiner, som giver bedre jobmuligheder efter endt uddannelse.

Uddannelses opbygning

Uddannelsen hos GreyBird Pilot Academy er opdelt i fem flyvefaser. Hver flyvefase understøttes af en mængde teori, som eleverne tilegner sig sideløbende med flyvningerne. Den teoretiske undervisning er baseret på klasseundervisning, hvor afstand mellem underviser og elev er lille, og der er god plads til spørgsmål og repetition. Nedenfor er de enkelte flyvefaser gennemgået.

Fase 1: Lær flyene at kende 

Første fase på uddannelsen består af lige dele teori og flyvetid. Teoretisk kommer eleverne blandt andet igennem fag som luftfartsret, navigation og meteorologi. Sideløbende tager eleverne deres første radiocertifikat BEG, der giver tilladelse til at snakke engelsk i en bevægelig VHF-radio. Dette radiocertifikat bliver brugt flittigt, når eleverne flyver deres første lektioner, hvor de lærer basic flight, take-off and landing. Flyvningen i denne fase foregår i GreyBird Pilot Academys enmotorede fly, og der er selvfølgelig en erfaren instruktør med på alle ture.

Fase 2: Solotur og navigation

Mens eleverne fortsætter med at tilegne sig teoretisk viden består anden flyvefase af uddannelsen af soloture og navigation. Tiden er altså inde til, at eleverne skal flyve solo og blive sendt på forskellige navigationsture rundt i Danmark. På videoen kan du se en af vores elever, der solo øver landinger i Aarhus Lufthavn.

Fase 3: Natflyvning

Eleverne fortsætter med at flyve solo, og kommer ydermere ud på VFR NAT-ture altså flyvninger efter solnedgang. Fase 3 afsluttes med en intern flyveprøve, hvor eleverne testes i de forskellige flyvediscipliner. Efter denne fase har eleverne fløjet 75 timer på enmotoret fly, og de er ca. 8 måneder inde i uddannelsen.

Fase 4: Flyv, flyv, flyv!

Dette er utvivlsomt den mest intensive del af uddannelsen, hvor eleverne skal flyve 25 timer i vores Tecnam P2006T simulator og 65 timer i vores twin-træner (tomotoret fly), mens de samtidig skal tilegne sig store mængder teori. Den teoretiske del hedder ATPL-teori og hører til certifikatet Air Transport Pilot License. Teorien fylder 750 timer og dækker områder såsom meteorologi, generel viden om jet-fly og aerodynamik. Det er i denne del af uddannelsen, at vi bruger undervisningsmateriale fra Oxford Aviation Academy.
Sideløbende flyver eleverne på livet løs. De kommer blandt til destinationer i Skandinavien, Holland, Tyskland og Polen. De lærer også om håndtering af situationer såsom motorfejl, motorbrand, syge passagerer og meget mere. Ca. 1/3 af flyvetimerne skal flyves som SPIC, hvor eleven flyver som kaptajn og skal trænes i at tage beslutninger selv. Det er også i denne fase, at eleverne tilbydes et kortere ophold i udlandet i løbet af vinterhalvåret. Fase 4 afsluttes med 2 praktiske flyveprøver. Den første prøve er MEIR (Multi Engine Instrument Rating) og er en rettighedsprøve, der giver dig tilladelse til at flyve en tomotoret flyver. Den anden prøve er CPL (Commercial Pilot License) og giver retten til at flyve kommercielt. Fase 4 tager ca. 8-12 måneder

Fase 5: Samarbejde og omskoling 

Sidste fase på uddannelsen er et såkaldt APS MCC-kursus (Enhanced Multi-Crew Cooperation to Airline Pilot Standards Course), der giver eleverne ret til at indgå i et flerpilotskoncept og begå sig med tungere fly. Fasen består af teori og flyvning i Full Flight Simulator (FFS) eller en godkendt FNTP II. En Full Flight Simulator er en meget avanceret simulator, der koster omkring 350 millioner kroner. GreyBird Pilot Academy anvender en FFS-simulator i Sverige som blandt andet også anvendes af Norwegian til træning af deres piloter. Turen kan gå til Sverige og varer ca. en uge, hvor man trænes af kompetente instruktører og møder en masse forskellige mennesker fra branchen. I videoen kan du se billeder fra et MCC-kursus, der blev afholdt i oktober 2017 (spol frem til 01:30 i videoen).

Efter fase 5 er eleverne færdiguddannede erhvervspiloter! Alt i alt har vi sammensat den optimale uddannelse til erhvervspilot - en uddannelse, der ruster eleverne til at gå direkte i job. Desuden kan vi udbygge din uddannelse med en type rating – en omskoling til den type fly, du skal flyve passagerer i. Dette kan du læse mere om under menupunktet Type rating.

Vil du også være pilot?

Hvis du vil vide mere om uddannelsen til pilot, så synes vi du skal læse om vores integrerede uddannelse til erhvervspilot. Vi har også lavet en side, der beskriver vejen fra drømmen til pilotsædet i flyet og sidst men ikke mindst en fyldig sektion med ofte stillede spørgsmål.

Efter du har læst det, sidder du sikkert med yderligere en masse spørgsmål, og dem kan du få svar på ved at komme til et af vores informationsmøder. På et informationsmøde får du en grundig gennemgang af uddannelsen, møder ejerne af GreyBird og får svar på dine spørgsmål.


Find næste informationsmøde


Du er selvfølgelig også altid mere end velkommen til at kontakte os direkte. Vi er altid klar til at svare på spørgsmål via telefon, e-mail eller de sociale medier.

Pilotuddannelsen - GreyBird Pilot Academy

Hej

Vil du gerne vide mere om uddannelsen til erhvervspilot? Tilmeld dig et gratis informationsmøde og få svar på alle dine spørgsmål om uddannelsen til pilot!

Læs mere »