Vejen til pilotsædet i cockpittet

Nedenfor har vi beskrevet en vej, som leder dig fra drømmen til jobbet. Vi har forsøgt at ramme den vej som langt de fleste af vores elever rejser, og den tager udgangspunkt i den integrerede uddannelse til erhvervspilot – altså den uddannelse, hvor du følger et hold og har mulighed for SU.

Drømmen

Som så meget andet i livet begynder det med en drøm. Nogle har drømt om pilotjobbet, siden de kunne gå og har ikke stræbt efter andet, mens andre har haft spirende drømme, mens de i første omgang valgt en anden karriere. Fælles for dem er glæden ved at flyve og drømmen om at sidde i bag styrepinden.

Søg information

Det er en stor beslutning at gå i gang med pilotuddannelsen. De fleste bruger mange timer på nettet for at søge informationer om uddannelsen, pris, SU, kvalitet, flytyper, jobmuligheder, helbredskrav osv... Hos GreyBird Pilot Academy håber vi, at potentielle pilotelever tager direkte kontakt til os og enten deltager i et informationsmøde eller besøger os på skolen. Besøget og mødet med skolen giver det bedste indtryk af stedet.

Besøg skolen

Vi anbefaler altid vores potentielle elever at besøge de skoler, der tiltaler dem. Det er den bedste måde at få et indtryk af uddannelsesstedet. Du kan stille alle de relevante spørgsmål, møde ledelsen, undervisere, instruktører og elever. Hos GreyBird Pilot Academy afholder vi jævnligt informationsmøder om vores uddannelser, og ALLE er velkomne. Tag endelig et par familiemedlemmer eller venner med. På informationsmødet bliver uddannelsen gennemgået, og du kan få et godt indtryk af elevernes hverdag. Hvis du hellere vil møde os fra GreyBird Pilot Academy personligt, er du altid velkommen at kontakte os. Det er også muligt at besøge skolen på en almindelig undervisningsdag, hvor du får mulighed for at følge undervisningen en enkelt dag.

Medical

Det er meget forskelligt hvornår vores fremtidige piloter får lavet deres medical check, men vi anbefaler, at man får det gennemført hurtigst muligt, efter at man har besluttet sig for vores uddannelse. Alle, der ønsker at blive erhvervspilot, skal have en Class 1 Medical, som er et kraftigt udvidet lægecheck i forskellige faser, der skal foregå på en medicinsk klinik certificeret af Trafikstyrelsen. I Danmark kan dette første lægecheck foretages på:

Flyvemedicin-cph.dk (Kastrup).

Elementerne i dette meget grundige lægecheck er fastsat af Trafikstyrelsen, og du kan forvente at få tjekket blodtryk, EKG, syn, balance, hørelse og generel sundhedstilstand. Du skal forvente, at prisen på et Class 1 Medical ligger mellem 7.000 og 10.000 kroner.

* En altid opdateret liste over klinikker med ret til at udstede Medical Class 1 findes her (under "AeMC i Danmark")

Finansering

I Danmark betaler den enkelte elev selv for sin pilotuddannelse, og hos GreyBird Pilot Academy koster den integrerede uddannelse til erhvervspilot 699.950 kroner. Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte skoler håndterer betalingen af uddannelse: nogle kræver forudbetaling, andre har faste ratebetalinger. Hos GreyBird Pilot Academy skal du ikke lave nogle forudbetalinger til uddannelsen. Afregningen sker løbende i et pay-as-you-go-setup. Det betyder ganske enkelt, at vores elever bliver faktureret løbende for den reelle undervisnings- og flyvetid.

Optagelsesprøve og prøveflyvning

Når du har bestemt dig for, at du ønsker at blive optaget på GreyBird Pilot Academy skal du gennem en optagelsesprøve. Optagelsesprøven består af fire dele: en personlighedstest, en intelligenstest, en prøve i logisk matematik og fysik samt en afsluttende mundtlig samtale. Prøven i logisk matematik og fysik er på 9. klasses niveau. Den efterfølgende samtale er af ca. 30 minutters varighed, hvor vi vurderer dig både i forhold til uddannelsesniveau, men også med henblik på dine muligheder for at gennemføre uddannelsen. Det er vigtigt for os, at vores elever er sat ordentligt ind i, hvad studiet indebærer, således at dine og vore forventninger stemmer overens. Vi afholder løbende optagelsesprøver, og de er gratis! I videoen kan du se, hvordan vi forbereder og flyver en prøveflyvning. I nogle tilfælde (specielt hvis du ikke har fløjet før) flyver du en prøvetur med enten vores chefinstruktør eller vores skolechef. 

Stil krav!

På dette tidspunkt har du måske besøgt forskellige skoler, og du er klar til at beslutte dig for, hvor du ønsker at uddanne dig. Hos GreyBird Pilot Academy har vi respekt for, at det er en meget stor beslutning, og derfor skal du endelig stille meget store krav til skolen. Gå os på klingen og lad os tage dialogen! Du skal være helt tryg ved valget.

Uddannelsesaftale

Da du selv skal betale uddannelsen, er det meget vigtigt, at der ikke kommer uventede udgifter i løbet af den. Vi anbefaler altid, at man underskriver en uddannelsesaftale, inden uddannelsen påbegyndes, da det stiller krav til uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesaftalen er DIN sikkerhed for, at skolen ikke ændrer sine priser eller på anden vis forsøger at øge dine udgifter. Når du har bestået din optagelsesprøve hos GreyBird Pilot Academy, og vores og dine forventninger er afstemt, udarbejder vi uddannelsesaftalen til dig. Så snart den er underskrevet, er du klar til at begynde på studiet!

Studiestart & studiets opbygning

Hos GreyBird Pilot Academy har vi studiestart to gange om året på den integrerede uddannelse: januar og august. På første skoledag vil du møde dine medstuderende, og hvis vejret tillader det, vil alle elever komme op og flyve på første skoledag (selvfølgelig med en af vores erfarne instruktører). Opbygningen af den integrerede uddannelse til erhvervspilot hos GreyBird Pilot Academy er dækket under sektionen Den integrerede uddannelse.

Færdiguddannet

Efter ca. to år er du uddannet erhvervspilot. Hos GreyBird Pilot Academy fejres dette med en reception for familie og venner. Det er vores erklærede mål at hjælpe vores elever i arbejde efter endt uddannelse hos GreyBird Pilot Academy, og vi vil gøre rigtig meget for at dette sker. Derfor fortsætter kontakten mellem skolen og vores elever ofte efter endt uddannelse. Billedet er fra dimissionsfesten i foråret 2016.

Type Rating

Når du er færdiguddannet erhvervspilot, er det tid til at vælge, hvilken type du ønsker at kunne flyve. Nogle elever ønsker specifikt at uddanne sig på en type, hvorimod andre lader sig påvirke af jobmulighederne. En type rating giver dig tilladelse til at flyve en specifik flytype, fx Boeing 737 eller ATR 72. Du skal forvente at betale mellem 150.000 og 200.000 kroner for en type rating afhængigt af flytypen.

Ansættelse

Når du er færdiguddannet pilot, skal du søge job. Det er meget vigtigt at understrege, at ingen skoler kan garantere et job efter endt uddannelse. Du kan tage en type-rating for at stå lidt stærkere på jobmarkedet, men det er ikke et krav, at du tager din type-rating forud for at få et job.  

Når en operatør (SAS, JetTime osv.) modtager din ansøgning, bliver du vurderet, og hvis selskabet finder dig egnet, skal du forvente en række optagelsesprøver. Disse kan variere fra operatør til operatør, men typisk involverer de et interview samt en simulatorprøve. Nogle steder skal du også gennem gruppeøvelser, psykotekniske prøver samt personligheds- og intelligenstests. Består man optagelsesprøverne, bliver man typisk ansat hos operatøren i en prøveperiode. Fungerer alt godt, bliver man efterfølgende tilbudt fast ansættelse. Ved jobskifte må man forvente at skulle igennem nye optagelsesprøver. 

Hos GreyBird Pilot Academy forsøger vi i så vid udstrækning som muligt at hjælpe vores elever igennem arbejdet med at skrive ansøgninger og forberede dem på optagelsesprøverne. Heldigvis har alle elever på den integrerede uddannelse fra GreyBird Pilot Academy allerede været i samme type simulator, som de vil blive sat i under optagelsesprøverne hos operatørerne. Det giver en stor fordel, da eleverne føler sig hjemme og kan fokusere 100% på selve simulatorflyvningen. Derudover forsøger vi også at bruge vores netværk til at finde ledige stillinger i branchen til de nyuddannede piloter.

Vejen til drømmejobbet - GreyBird Pilot Academy