Krav til og info om uddannelsen

icon

Tilmeld
dig i dag

skies_grey_bird
skies_grey_bird
skies_grey_bird

Vejen til drømmejobet

Drømmen – Hvordan bliver jeg pilot?


Som så meget andet i livet begynder rejsen til pilotsædet i cockpittet med en drøm. Nogle har drømt om pilotjobbet, siden de kunne gå og har ikke stræbt efter andet, mens andre har haft spirende drømme, men har valgt en anden karrierevej i første omgang. Fælles for dem er glæden ved at flyve og drømmen om at sidde bag styrepinden. Så hvad kræver det at blive pilot? Og hvor lang tid tager det at blive pilot?

Søg information


Det er en stor beslutning at gå i gang med pilotuddannelsen. De fleste bruger mange timer på nettet for at søge informationer om uddannelsen, pris, SU, kvalitet, flytyper, jobmuligheder, helbredskrav osv. Hos GreyBird Pilot Academy anbefaler vi, at du tager direkte kontakt til os og enten deltager i et informationsmøde eller besøger os på skolen. Besøget og mødet med skolen giver det bedste indtryk af stedet og giver dig svar på, hvordan du bliver pilot.

Besøg skolen


Vi anbefaler altid vores potentielle elever at besøge de skoler, der tiltaler dem. Det er den bedste måde at få et indtryk af det enkelte uddannelsessted og ikke mindst forskellene på de forskellige skoler. Du kan stille alle de relevante spørgsmål, møde ledelsen, undervisere, instruktører og elever. Hos GreyBird Pilot Academy afholder vi jævnligt informationsmøder om vores uddannelse til erhvervspilot, og ALLE er velkomne. Tag endelig et par familiemedlemmer eller venner med. På informationsmødet får du svar på, hvor lang tid pilotuddannelsen tager, hvilke fysiske og uddannelsesmæssige krav der er for at blive pilot, hvordan du bliver pilot – ja, svar på spørgsmålet “hvordan bliver jeg pilot?”. Vi gennemgår naturligvis uddannelsen grundigt, og du kan få et godt indtryk af elevernes hverdag. Efter informationsmødet følger et personligt møde, hvor vi kan tale med dig om din situation, og hvor du kan få al den rådgivning og vejledning, du har brug for. Du får rig lejlighed til at stille de spørgsmål, du måske helst ikke stiller i et større forum.

Hvis du allerede før informationsmødet hellere vil møde os fra GreyBird Pilot Academy personligt, er du altid velkommen at kontakte os. Det er også muligt at besøge skolen på en almindelig undervisningsdag, hvor du får mulighed for at følge undervisningen en enkelt dag. Vi tilbyder en prøvelektion til alle, inden de begynder på uddannelsen. Prøvelektionen er gratis, såfremt man vælger at starte efterfølgende. Hvis man vælger ikke at starte på uddannelsen, koster denne oplevelse 1.500 kr.

Medical – Krav for at blive pilot


Det er meget forskelligt, hvornår vores fremtidige piloter får lavet deres medical check, men vi anbefaler, at man får det gennemført hurtigst muligt, efter man har besluttet sig for vores pilotuddannelse. For inden opstart af pilotuddannelsen skal skal alle elever have en class 1 medical.

Class 1 medical er et udvidet lægetjek i forskellige faser, der skal foregå på en medicinsk klinik, som er certificeret af Trafikstyrelsen. Vi bruger Norges Flyvemedicinske Center i Oslo, som vi har samarbejdet med i flere år. Norges Flyvemedicinske Center har kort ventetid og er tilmed billigere end danske tilsvarende flyvelæger. Centeret ligger kun 5 minutters gang fra Oslo-færgen, og de fleste af vores studerende laver en dagstur ud af det. I Oslo kan alle undersøgelserne laves på én dag. Den norske medical udstedes direkte som en dansk medical, så den skal ikke konverteres.

Undersøgelsen tager omkring 4 timer. I løbet af undersøgelsen kommer man igennem forskellige tests: synstest, høreprøve, pusteprøve mv. Desuden skal der afgives urin- og blodprøve. Der er mange myter og historier om, hvad der kræves for at få en class 1 medical. Op til prøven er det vigtigt, at man er veludhvilet. Det er til gengæld ikke nødvendigt, at man kan løbe en maraton. Der er heller ingen særlige krav til din højde eller vægt. Du må gerne bruge kontaktlinser eller briller, og det er ingen forhindring, at du har haft brækket et ben eller andre knogler i kroppen. Du skal være sund og rask og psykisk velfungerende, og det er de fleste unge mennesker.

Du skal forvente, at prisen på en class 1 medical ligger mellem 7.000 og 10.000 danske kroner.

Optagelsesprøve og prøveflyvning


Når du har bestemt dig for, at du ønsker at blive optaget på GreyBird Pilot Academy, skal du bestå en optagelsesprøve. Optagelsesprøven består af fire dele: en personlighedstest, en intelligenstest, en prøve i matematik og fysik samt en afsluttende personlig samtale. Prøven i matematik og fysik er på 9. klasses niveau og er selvfølgelig gratis. Ved tilmelding til optagelsesprøven på vores hjemmeside får du automatisk tilsendt eksempler på de spørgsmål, der indgår i prøven.

Den personlige samtale foregår efter prøven og er af ca. 30 minutters varighed. Her vurderer vi dig i forhold til dit uddannelsesniveau, men også med henblik på dine muligheder for at gennemføre uddannelsen. Det er vigtigt for os, at vores elever er sat ordentligt ind i, hvad det kræver at blive pilot, og hvad studiet indebærer, således at dine og vores forventninger stemmer overens. Vi afholder løbende optagelsesprøver, og de er gratis! I nogle tilfælde (specielt hvis du ikke har fløjet før) flyver du en prøvetur med en af vores instruktører.

Stil krav!


På nuværende tidspunkt har du måske besøgt forskellige skoler, og du er klar til at beslutte dig for, hvor du ønsker at uddanne dig. Hos GreyBird Pilot Academy har vi respekt for, at det er en meget stor beslutning, og derfor skal du endelig stille meget store krav til skolen, vi lover dig nemlig, at vi stiller krav til dig. Gå os på klingen, og lad os tage dialogen! Du skal være helt tryg ved dit valg.

Studiestart og studiets opbygning


Hos GreyBird Pilot Academy har vi studiestart på den integrerede uddannelse til erhvervspilot tre gange om året: januar, maj og august. På første skoledag vil du møde dine medstuderende, og hvis vejret tillader det, vil alle elever komme op og flyve på første skoledag (selvfølgelig med en af vores erfarne instruktører).

Helt fra de første timer i vores fly til den sidste del af uddannelsen bruger vi vores egne instruktører. Vi har unge og ældre instruktører – de fleste arbejder fuld tid hos os, og andre flyver til dagligt i selskaber og har instruktørarbejdet i fritiden. Vi har valgt dette for at vores elever helt fra begyndelsen kan få de rigtige input fra branchen og allerede her begynde at netværke.

Opbygningen af den integrerede uddannelse til erhvervspilot hos GreyBird Pilot Academy er dækket her.

Færdiguddannet


Efter ca. to år er du uddannet erhvervspilot. Hos GreyBird Pilot Academy fejres dette med en reception for familie og venner. Det er vores erklærede mål at hjælpe vores elever i arbejde efter endt uddannelse hos GreyBird Pilot Academy, og vi vil gøre rigtigt meget for, at dette sker. Derfor fortsætter kontakten mellem skolen og vores elever ofte efter endt uddannelse.

Ansættelse


Når du er færdiguddannet erhvervspilot, er det tid til at søge job. Det er meget vigtigt at understrege, at ingen skoler kan garantere et job efter endt pilotuddannelse.

Når en operatør (luftfartselskaber som SAS, JetTime osv.) modtager din ansøgning, bliver du vurderet, og hvis selskabet finder, at du lever op til kravene for at blive pilot, skal du forvente en række optagelsesprøver. Disse kan variere fra operatør til operatør, men typisk involverer de et interview samt en simulatorprøve. Nogle steder skal du også gennem gruppeøvelser, psykotekniske prøver samt personligheds- og intelligenstests. Består man optagelsesprøverne, bliver man typisk ansat hos operatøren i en prøveperiode. Fungerer alt godt, bliver man efterfølgende tilbudt fastansættelse. Ved jobskifte må man forvente at skulle igennem nye optagelsesprøver.

Heldigvis har alle elever på den integrerede uddannelse fra GreyBird Pilot Academy allerede været i samme type simulator, som de vil blive sat i under optagelsesprøverne hos operatørerne. Det er en stor fordel, da eleverne således føler sig hjemme og kan fokusere 100 % på selve simulatorflyvningen.

Jobgaranti
Ingen uddannelsessteder kan garantere dig et arbejde efter endt uddannelse! Hvis en uddannelsesinstitution alligevel formaster sig til at love dig et arbejde, så skal du sørge for at få det sort på hvidt med dertilhørende juridisk bindende underskrift. Hos GreyBird Pilot Academy holder vi, hvad vi lover, og derfor lover vi ikke mere, end vi kan holde! Af den grund kan og vil vi ikke garantere et job efter endt pilotuddannelse.

Den primære drivkraft til at få et job efter endt uddannelse ligger hos dig selv! Jobsikkerheden afhænger nemlig meget af, hvordan du klarer uddannelsen. Hos GreyBird Pilot Academy gør vi meget ud af, at vores elever fra første skoledag kan begynde at netværke med instruktører, ledelsen og andre, som har deres daglige gang på skolen. De elever, som møder velforberedt op til undervisning og ikke sidder på bagerste række med fødderne oppe på bordet, har en større chance for at få et arbejde lige efter uddannelsens afslutning – det er klart.

Luftfartsbranchen er en forholdsvis lille branche, og selskaberne går meget op i, hvordan de unge piloters holdninger er. Det er ikke svært at finde en pilot, som kan styre en flyvemaskine. Det er en større udfordring at finde en pilot, som møder velforberedt op på arbejde, møder til tiden, er imødekommende over for selskabets kunder, og som kan træffe gode beslutninger.

Vi gør under hele uddannelsen meget ud af at præge vores elever i den retning. Eleven vil opleve, at man under uddannelsen ikke blot skal lære at flyve – man skal også lære at tage ansvar og have gode holdninger; det kræver det at blive pilot. Vi gør dette ene og alene for at forbedre vores elevers muligheder for at komme i job med det samme. Der er ingen jobgaranti, men det er der heller ikke, hvis man tager en universitetsuddannelse på fem år.

Bolig og transport til GreyBird


GreyBird Pilot Academy er gerne behjælpelig med at finde bolig. Vi anbefaler, at eleverne bor tæt på skolen. De fleste elever er bosiddende i nærområdet. De fleste bor i Tirstrup by, som ligger 4 km. fra skolen. Prisen for et værelse i Tirstrup by er omkring 2.500 kroner + 500 A/C. Prisen varierer alt efter ønske og behov. Andre elever bor i Aarhus, hvilket naturligvis også er en mulighed.

Der kører busser på hele Djursland, og man kan erhverve sig et buskort som studerende. Nogle elever cykler til lufthavnen, andre har en scooter, og nogle kører sammen. Vi har elever fra hele landet, og allerede efter første uge begynder eleverne at køre sammen til og fra skole og på weekend.

Vil du også være pilot?
Tilmeld dig uddannelsen eller
få svar på dine spørgsmål,
til et af vores kommende
informationsmøder.

Find næste informationsmøde