Erhvervspilot - Certifikatfornyelse - IR(A) ME

Hos GreyBird Pilot Academy kan vi forny dit IR(A) ME. Dette gøres ved et proficiency check en gang om året, tidligst 3 måneder før din udløbsdato i dit indstikskort. Der er ingen timekrav eller andet, som du skal opfylde inden dit PFC på IR(A) ME.

Der flyves cirka 1:30 time alt afhængig af, hvordan du flyver. Hvis ikke du flyver jævnligt, vil det være en god ide at tilkøbe en træningstime. Her øver du de manøvrer, som du kommer til at gennemgå med eksaminatoren.

På turen skal du bl.a. lave en NDB-anflyvning, ILS uden hjælpemidler, go-around, holding, en-route mission med en eller to simulerede fejl. Flyvning på én motor, anflyvning på én motor samt go-around på én motor. Du vil blive grundigt briefet on, hvad der skal ske, og hvad der forventes af dig, når du går i luften.

Mere info? Kontakt os!

Certifikatfornyelse IR(A) ME - GreyBird Pilot Academy