Privatpilot - Radiokursus BEG

Hos GreyBird Pilot Academy tilbyder vi 3 forskellige radiokurser: NBEG, BEG og GEN. Alle kurserne ender med, at du må benytte en bevægelig radiostation. Radiocertifikaterne giver dig rettighed til en given operation. Hos GreyBird Pilot Academy anbefaler vi at starte med et N-BEG. Efter lidt erfaring i luftrummet kan du bygge ovenpå med et BEG. Hvis du gerne vil flyve IFR-flyvninger, skal du erhverve dig et GEN certifikat.

BEG er en forkortelse for begrænset radiocertifikat. Kurset omfatter teori, 2-vejs praktik, interview. Kurset afsluttes efter 8-10 undervisningsgange med en eksamen, der udløser et BEG-certifikat. BEG, giver tilladelse til engelsk radiokommunikation på en bevægelig VHF-radio under en VFR-operation og kan anvendes under VFR flyvning i europæisk luftrum. Eksamen består af 3 delprøver:

1. Interview på engelsk
2. 2-vejs test
3. Multiple choice test

Således er BEG certifikatet det certifikat, der henvender sig til den lidt mere avancerede hobbypilot, der gerne vil flyve ud af Danmark.

Kurset består af 3 hoveddele:

  • Et teoretisk pensum der gennemgås på klasseform præcis som PPL teori.
  • 2-vejs rollespil. Vi simulerer, at vi flyver, på den måde at instruktøren spiller rollen som de forskellige tårne, du kommer i berøring med på en flyvning, og du er piloten i et fly. Turen starter med taxainstruktioner og fører dig hele vejen gennem lufthavnen og sender dig godt afsted mod dit rejsemål.
  • Interview. Almindelig samtale på engelsk, du ser nogle billeder samt høre nogle brudstykker fra en engelsk radioavis, som du så skal genfortælle.
Undervisningen foregår på dansk, men al dialog på radioen og i interviewform sker på engelsk. Du skal ikke kunne engelsk på forhandlingsniveau, men du skal kunne føre en almindelig samtale for at kunne bestå kurset. Din udtale af det engelske og eventuel dialekt har ingen betydning. Det er alene forståelse og tilstrækkeligt ordforråd, der tæller.

Kurset afsluttes med eksamen på skolen. Eksamen indeholder tre deleksamener.

  • En multiple choice test
  • En simuleret flyvning
  • Et interview på engelsk

Efter endt eksamen tildeles du øjeblikkeligt dit midlertidige certifikat, og du har retten til at føre en radio på engelsk i et luftfartøj under en VFR-operation. 

 

Velkommen ombord.

Mere info? Kontakt os!

Radiokursus BEG - GreyBird Pilot Academy