Privatpilot - Radiokursus N-BEG

Hos GreyBird Pilot Academy tilbyder vi 3 forskellige radiokurser: NBEG, BEG og GEN. Alle kurserne ender med, at du må benytte en bevægelig radiostation. Radiocertifikaterne giver dig rettighed til en given operation. Hos GreyBird Pilot Academy anbefaler vi at starte med et N-BEG. Efter lidt erfaring i luftrummet kan du bygge ovenpå med et BEG. Hvis du gerne vil flyve IFR-flyvninger, skal du erhverve dig et GEN certifikat.

N-BEG er en forkortelse for nationalt begrænset radiocertifikat. Kurset omfatter teori og 2-vejs praktik og afsluttes efter 7-8 undervisningsgange med en eksamen, der udløser et N-BEG-Certifikat. N-BEG giver tilladelse til dansk radiokommunikation på en bevægelig VHF-radio under en VFR-operation og kan anvendes under VFR flyvning i dansk luftrum.

Eksamen består af tre delprøver:

1. Interview på dansk
2. 2-vejs test
3. Multiple choice test

Kurset består som nævnt af 3 hovedkomponenter:

  • Et teoretisk pensum der gennemgås på klasseform præcis som PPL teori
  • 2-vejs rollespil. Vi simulerer, at vi flyver, på den måde, at instruktøren spiller rollen som de forskellige tårne, du kommer i berøring med på en flyvning, og du er piloten i et fly. Turen starter med taxainstruktioner og fører dig hele vejen gennem lufthavnen og sender dig godt afsted mod dit rejsemål
  • Interview. Her tales der dansk, og man kommenterer typisk på billeder, som kontrollanten fremviser. Her vurderes det danske sprog, forståelse og tale.

Al kommunikation er på dansk. Enkelte engelske fraser som Left og Right er ikke oversat, men ellers foregår alt på dansk.

Kurset afsluttes med eksamen på skolen. Eksamen er ligeledes tredelt.

  • En multiple choice test (24 spørgsmål på 30 min.)
  • En simuleret flyvning
  • Interview, en generel snak på dansk

Efter endt eksamen tildeles du øjeblikkeligt dit midlertidige certifikat, og du har retten til at føre en radio på dansk i et luftfartøj under en VFR-operation. Denne eksamen kan også tages af personer, der ikke har og heller ikke planlægger at få et flycertifikat, men som måske tit flyver med og gerne vil kunne deltage i flyvningen.

Velkommen ombord.

Mere info? Kontakt os!

Radiokursus N-BEG - GreyBird Pilot Academy