Den integrerade pilotutbildningen

icon

REGISTRERA
DIG IDAG

skies_grey_bird
skies_grey_bird
skies_grey_bird

Utbildning till kommersiell pilot utbildning

På GreyBird Pilot Academy erbjuder vi landets bästa integrerade pilotutbildning. Det är en komplett utbildning på heltid och du blir utbildad till kommersiell pilot med ett CPL (Commercial Pilot License) på 22–24 månader. Pilotutbildningen är uppbyggd med målet att GreyBird Pilot Academys elever ska vara de bästa och ha utmärkta förutsättningar för att få jobb efter utbildningen.

På GreyBird Pilot Academy lägger vi ner mycket arbete på att förbereda dig för den bransch som din pilotutbildning och ditt CPL ger dig tillgång till. Vi arbetar bland annat med drifthandböckerna alfa och bravo – (OM(A) och OM(B)) – som motsvarar de handböcker som du kommer att träffa på hos din framtida arbetsgivare. Du får en iPad när du påbörjar utbildningen till kommersiell pilot. Det är din iPad som du naturligtvis får behålla när du är klar med pilotutbildningen. Vi använder iPads som ett viktigt arbetsverktyg och den ger dig tillgång till undervisningsmaterial och datorbaserad utbildning (CBT). Allt fler flygbolag använder en elektronisk flygväska (EFB – Electronic Flight Bag) och därför måste du vänja dig vid en vardag där allt sker elektroniskt.

Vår ATPL-teoriutbildning är noggrant organiserad och förutom vårt eget material använder vi material från CAE/Oxford Aviation Academy. Vi har dessutom en frågebank på nätet som du kan använda för att öva på unika och relevanta provfrågor.

Under din pilotutbildning på GreyBird Pilot Academy kommer du att träffa instruktörer som också är aktiva piloter på olika flygbolag och i försvaret. De ger dig en unik bild av branschen som du har användning för i din vidare karriär som kommersiell pilot.

Hos GreyBird Pilot Academy får du dina flygtimmar i nya och moderna flygplan. Hos oss får eleverna på den integrerade utbildningen hela 205 timmar, varav 62 timmar i våra Tecnam P2006T Twin-plan, alltså vårt tvåmotoriga skolflygplan. Twin-planet är utrustat med den senaste Garmin 950-cockpiten i glas som ger optimal cross scan, vilket innebär att du blir väl förberedd inför flygbolagens antagningsprov inför framtida jobb. På GreyBird Pilot Academy använder vi en FTD-1-simulator för ”Enhanced Multi-Crew Cooperation to Airline Pilot Standards Course” (APS MCC). APS MCC-kursen består av 40 timmar i simulatorer i den sista fasen av utbildningen. Detta är en kurs i att flyga de stora flygplanen och ingå i en besättning, vilket kan förkorta ditt arbetssökande efter avslutad pilotutbildning.

Internationellt förlopp

Redan under utbildningen får du som elev möjlighet att prova dina vingar och flyga utomlands. Förutom flygningar till och från närliggande länder ger pilotutbildningen också möjligheten att komma till Sydeuropa och prova vingarna i den spanska miljön. På vintern flyttar nämligen GreyBird en del av den skandinaviska flygverksamheten till Spanien. Det gör vi av många skäl. Vädret är bättre, vilket ger färre inställda flygningar och en mer kontinuerlig inlärning. Men kulturen är också annorlunda och som elev får man uppleva vad det innebär att vara baserad i ett annat land – hur man klarar sig när den lokala mataffären heter Esclat och när det inte är en självklarhet att de människor som man möter på gatan kan engelska. Dessutom finns det en annan terräng i området, vilket tillför ett helt nytt element till flygningen. Resan ger också eleverna en bra möjlighet att ”bonda” och det finns inte heller några störande element, ”bara” mycket flygning, klasskamrater och som regel väldigt bra väder.

Utbildningen och vägen mot ditt CPL är välstrukturerad och planerad in i minsta detalj. När du är klar med hela utbildningen till kommersiell pilot och har fått ditt CPL, har du gått igenom ett förlopp som gör det möjligt för dig att börja på ett flygbolag direkt. Du kan dessutom arbeta som pilot på ett luftfartyg inom allmänflyget där man bland annat flyger affärsjet.

Utbildningens uppbyggnad

Pilotutbildningen hos GreyBird Pilot Academy är uppdelad i sex flygfaser. Varje fas underbyggs av omfattande teori som du läser in parallellt med flygningarna och efter fas fyra har du din CPL. Den teoretiska utbildningen sker i form av klassrumsundervisning där avståndet mellan lärare och elev är litet och det finns gott om utrymme för frågor och repetition. Nedan hittar du mer detaljerad information om varje flygfas.

Fas 1: Lära känna flygplanen

Den första fasen av pilotutbildningen består av lika delar teori och flygtid. I teorin har du bland annat ämnen som luftfartsrätt, navigering och meteorologi. Parallellt tar du ditt första radiocertifikat, BEG, som ger dig tillstånd att prata engelska i en mobil VHF-radio. Det här radiocertifikatet används flitigt när du flyger dina första lektioner, där du får lära dig grundläggande flygning, start och landning. Flygningen i den här fasen av utbildningen till kommersiell pilot sker i GreyBird Pilot Academys enmotoriga flygplan och det finns naturligtvis en erfaren instruktör med på alla resor.

Fas 2: Solotur og navigation

Medan du fortsätter att skaffa dig teoretiska kunskaper består den andra fasen av pilotutbildningen av soloflygning och navigering. Det är alltså dags att flyga ensam och du kommer att skickas på olika navigeringsrundor runt om i Sverige. Solo betyder, som du kanske har gissat, att instruktören befinner sig på marken medan du flyger.

Fas 3: Nattflygning

Du fortsätter nu med att flyga ensam och åker också på VFR NATT-turer – flygningar efter solnedgången. Fas 3 avslutas med ett internt flygprov där du testas i de olika flygdisciplinerna. Efter denna fas har du flugit 75 timmar i enmotoriga flygplan och du är ungefär 8 månader in i utbildning.

ATPL
Samtidigt måste du lära dig en hel del teori. Den teoretiska delen kallas ATPL-teori och hör till certifikatet Air Transport Pilot License. Teorin tar 750 timmar och täcker områden som meteorologi, allmänkunskap om jetplan och aerodynamik. Det är i den här delen av pilotutbildningen som vi använder undervisningsmaterialet från Oxford Aviation Academy.

Fas 4: Flyg, flyg, flyg!

Detta är utan tvekan den mest intensiva delen av pilotutbildningen, där du ska flyga 25 timmar i vår Tecnam P2006T-simulator och 62 timmar i vårt Twin-plan (ett tvåmotorigt flygplan).

Du kommer bland annat till destinationer i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland och Polen på SPIC-rundorna (Student Pilot in Command). Du får också lära dig hantera situationer som motorfel, motorbrand, sjuka passagerare och mycket annat. Ungefär en tredjedel av flygtimmarna flygs som SPIC, där du flyger som kapten och får träna på att fatta beslut på egen hand. Det är också under den här fasen som du erbjuds en kortare vistelse utomlands under vinterhalvåret.

Fas 4 avslutas med två praktiska flygprov. Det första provet är MEIR (Multi-Engine Instrument Rating). Det är ett behörighetsprov som ger dig tillstånd att flyga tvåmotoriga plan. Det andra provet är för CPL (Commercial Pilot License). CPL ger dig rätt att flyga kommersiellt. Fas 4 tar cirka 8–12 månader.

Fas 5: UPRT – UPSET, prevention and recovery training

Du har nu flugit ett stort antal timmar i våra tvåmotoriga flygplan och i simulator och utbildningen börjar gå mot sitt slut. Fas fem är en ny fas som på senare år har blivit ett krav från myndigheterna. Det har visat sig att piloter globalt har saknat det handlag och de färdigheter som krävs för att räta upp onormala flyglägen. Det har förekommit flera fall där piloter har misstolkat en situation eller har hanterat flygplanet felaktigt vid upprättning av en onormal läge. Därför får piloter nu redan under utbildningen hos GreyBird en kurs i UPRT. Kursen är ett krav för att kunna söka jobb hos de stora nätverksbolagen.

UPRT-kursen består av teoretisk klassrumsundervisning och tre timmars praktisk flygning i den här fasen. Den praktiska delen av fasen består av att lära sig hantera flygplanet i situationer och lägen som inte förekommer vid normal flygning. Det kan vara övningar som innebär stor G-påverkan, att flyga upp och ner, räta upp ett plan som spinner m.m. Den här delen av utbildningen genomförs tillsammans med en av våra mycket erfarna akrobatikinstruktörer, vilket säkerställer att momenten genomförs med hög standard och med säkerheten som högsta prioritet.

Fas 6: Samarbete och övergångsutbildning

Den sista fasen av pilotutbildningen består av en APS MCC-kurs (Enhanced Multi-Crew Cooperation to Airline Pilot Standards Course). Här ingår du i ett flerpilotskoncept och får bekanta dig med tyngre flygplan. Fasen består av klassundervisning och praktisk flygning i en FTD-1-simulator (Flight Training Device). Du tränar i antingen en B737NG eller en Airbus A320. Vi har FTD-1-simulatorer på både vår svenska och danska bas. Det tar ungefär två veckor att genomföra den praktiska delen av fasen och du tränas av kompetenta instruktörer och möter personer från branschen.

Efter fas sex är du färdigutbildad kommersiell pilot. Sammantaget har vi satt samman den optimala utbildningen till kommersiell pilot – en utbildning med CPL och APS MCC som gör det möjligt för dig att börja jobba direkt!

Broschyr

I denna broschyr kan du läsa mera om skolan och utbildningens uppbyggnad.

Vill du också bli pilot?
Anmäl dig till utbildningen
eller få svar på dina frågor
på ett av våra kommande
informationsmöten.

Hitta nästa informationsmöte