Vad kostar det att bli pilot?

Få en Överblick Över Priser och Finansiering

Medical Class 1
Spela videoklipp

Vad kosta det att bli pilot?

I det här avsnittet beskriver vi utbildningskostnaderna, andra relaterade kostnader i samband med att bli pilot och din inkomstsituation som pilotstudent. Det totala priset för utbildningen behöver inte betalas på en gång – det betalas i omgångar i takt med att du går vidare i utbildningen.

Översikt över kostnader

Utbildning

951.500 SEK

Class 1 Medical

Mellan 9.300 - 15.500 SEK

Prov och examen

Cirka 48.000 SEK

Kostnader och priser

  • Administrationsavgiften kommer att bli fakturerad när du signerar utbildningskontraktet. I samband med detta låser du priset för kontraktet och säkrar en plats på kursstarten.
  • Startavgiften ska vara betald en månad innan din utbildning startar. Denna avgift täcker alla administrationskostnader, möten (som inte ingår i utbildningen), mjukvarulicenser, uniformer, verktyg och ämnen i utbildningen som inte är EASA-relaterade, till exempel en ledarskapskurs.
  • Modul 1 måste betalas under utbildningens första månad och omfattar alla flygningar med enmotoriga flygplan samt all grundläggande teori inklusive första radiocertifikatet (BEG). Denna modul inkluderar flygfas 1, 2 och 3 och omfattar totalt 75 flygtimmar i P2002JF enmotoriga flygplan – varav 50 timmar är soloflygning 
  • Modul 2 betalas under den sjunde utbildningsmånaden. Denna modul innehåller alla ATPL-teoriämnen inklusive det andra radiocertifikatet (GEN). Undervisningen i de 12 ATPL-ämnena sker i block – typiskt tre block med fyra ämnen i varje – och varje block följs av en tentamensperiod, som kallas ”sittande”. Vanligtvis spenderar du tre sittningar på att klara alla ämnen.
  • Modul 3 betalas den 15. månaden av utbildningen. Denna modul innehåller all IFR-flygning, all CPL-utbildning, all UPRT-utbildning och all procedurträning i simulator. Modulen omfattar totalt 62 flygtimmar i P2006T tvåmotoriga flygplan, 25 timmar i P2006T procedursimulator och tre timmars UPRT-utbildning.
  • Modul 4 betalas den 21. a utbildningsmånaden. Denna modul innehåller APS MCC-kursen, vilket innebär alla teorilektioner samt 40 timmars flygträning i A320-simulatorn. Detta sker på GreyBirds högkvarter.

Vi hjälper dig få ekonomisk överblick

Vi har utvecklat vår egna digitala plattform för administrationen av utbildningen. Systemet heter SmartBird och kommer vara din hjälpande hand genom hela utbildningen för att få överblicken hur nära du är din dröm att bli kommersiell pilot. I SmartBird har du total överblick över t.Ex ekonomin, utbildningen samt var du är i dina lektioner.

Utbildning

Vi erbjuder ett ”pay as you go”-systemOm du drömmer om att bli pilot har du säkert frågat dig vad en pilotutbildning kostar. Så vad är priset för att bli pilot?Du kan få hela utbildningen som affärspilot på GreyBird Pilot Academy till ett skarpt pris. Vi erbjuder ett ”pay as you go”-system, och det är en fördel för dig eftersom ingen förskottsbetalning krävs, inte heller kräver vi en bankgaranti som motsvarar vad det kostar att bli pilot.

Vi är mycket engagerade i att säkerställa våra elever bästa möjliga utbildning och bästa förutsättningar. Pilotutbildningen kräver en stor ekonomisk investering och vi vill skapa tydlighet och överblick över våra studenters ekonomiska situation för våra elever. Det totala priset för utbildningen behöver inte betalas på en gång – det betalas i omgångar i takt med att du går vidare i utbildningen.

Räkningarna är alltid specificerade och du kan följa SmartBird som är vår egen digitala plattform för att administrera utbildningen. Här kan du när som helst se hur nära du är förverkligandet av din dröm om att bli affärspilot. I SmartBird syns det även var varje lektion hör hemma, så du kan för varje lektion se vilken modul lektionen tillhör. På samma sätt kan du hitta din instruktörs kommentarer och goda råd till dig för alla de lektioner du genomfört då du vill ha det.

Alla landningsavgifter ingår i det totala priset på GreyBird Pilot Academy. Under utbildningen till affärspilot reser våra elever runt till nästan alla flygplatser och flygplatser i Sverige. Det ska dock nämnas att om du vill ta dig till väldigt speciella flygplatser som Kastrup flygplats betalar du själv landningsavgiften då denna inte ingår i det planerade programmet. Vi uppmuntrar också våra elever att flyga till destinationer i Europa under pilotutbildningen, och i de flesta fall täcker GreyBird även dessa landningsavgifter. Det kommer dock att finnas några destinationer där vi tar ut landningsavgiften.

Det är mycket troligt att en del av din utbildning kommer att ske på en annan bas än din egen. Det innebär att du till exempel kommer på en resa till Spanien för att flyga i det fina vädret på vintern. Alla resekostnader och alla boendekostnader för en sådan resa täcks av dina modulbetalningar.
Du får även möjlighet att flyga delar av din utbildning som flerdagarskryssningar. Detta görs vanligtvis av två elever och en instruktör som avgår till en destination antingen högt i norr eller i Medelhavet, en sådan resa kan pågå i 3-5 dagar och det finns gott om flyg för båda eleverna. De enda kostnaderna du får genom att välja att prova på Europa som träningsområde är de nätter du får själv. Vi tycker att det är en riktigt bra idé att ta dessa kryssningar och därför står vi för alla kostnader för instruktören. Som student får du helt enkelt betala för dina egna övernattningar och måltider.

Class 1 Medical

Beloppet ingår inte i GreyBirds pris för pilotutbildningen

Innan du påbörjar utbildningen som företagspilot ska du ha en klass 1 medicinsk i ca. 9.300 – 15.500 SEK. En medicinsk klass 1 är det läkarintyg som krävs för att du ska bli affärspilot. Klass 1 medicinsk måste förnyas varje år. Priset för en förnyelse är ca. 5.250 SEK, och det kan göras av en av landets många flygläkare, som finns både på Danmark, Sverige og Norge. När du har kommit till jobbet efter examen är det ofta arbetsgivaren som står för denna kostnad.

Vi har gjort en översikt över var du kan få medicinsk klass som du kan se inne på vår sida för Class 1 Medical

Prov och examen

Vi har betalningsplaner och budgetar som ger dig en bra utgångspunkt för att prata med banken

Under pilotutbildningen ska flera test avläggas inför myndigheterna (Den danska Transport-styrelsen). Totalt ska följande lämnas in:

  • 13 tentor i samband med ATPL-teorin (ATPL=Airline Transport Pilot License)
  • Två radioprover: BEG och GEN (med fokus på resp VFR och IFR)
  • Två flygaprover: CPL (Commercial Pilot License) och MEIR (Commercial Pilot License och Multi-Engine Instrument Rating)

Kostnaden för dessa prov ska inte betalas till skolan. Priserna för proven varierar från år till år, men vi rekommenderar våra studenter att ha cirka 50.000 SEK tillgängliga för tentamen under utbildningen. Beloppen regleras direkt med den danska trafik-, byggnads- og bostadsstyrelsen och granskaren. Beloppen ingår alltså inte i GreyBirds pris för pilotutbildningen.

Om man har otur eller bara har en dålig dag, kan även den bästa studenten dumpa ett prov. Om det händer att du inte klarar ett prov får du givetvis prova igen. Man har inte otaliga försök, men vi har ännu inte upplevt att en elev inte har kommit igenom utbildningen på grund av dumpade prov. Om du dumpar ett teoriprov i något av de 13 ATPL-ämnena kostar det en ny provavgift att göra om provet. Detta belopp måste regleras direkt med den danska transport-, bygg- og bostadsstyrelsen. Detsamma gäller för de praktiska proven (praktiska prov avgörs med GreyBird, men ingår inte i ovan nämnda utbildningspris).

Behöver du gå till banken och låna pengar till vad det kostar att gå pilotutbildningen så finns det hjälp att få hos GreyBird. Vi har betalningsplaner och budgetar som ger dig en bra utgångspunkt för att prata med banken. Kom ihåg att du som student på GreyBird har rätt till ökad CSN under utbildningen 

Utbildningsavtalet är din trygghet

Vi rekommenderar alltid att du tecknar ett utbildningsavtal innan utbildningen påbörjas.Eftersom du måste betala din pilotutbildning själv är det mycket viktigt att det inte blir några oförutsedda utgifter. Vi rekommenderar alltid att du tecknar ett utbildningsavtal innan utbildningen påbörjas, eftersom det ställer krav på läroverket.Utbildningsavtalet är DIN försäkran om att skolan inte kommer att ändra sina priser eller på annat sätt ändra vad det kostar dig att bli pilot. När du har klarat ditt antagningsprov på GreyBird Pilot Academy, och våra och dina förväntningar har matchats, förbereder vi utbildningsavtalet åt dig. Så fort den är undertecknad är du redo att börja plugga!

Vill du också bli pilot?

Anmäl dig till utbildningen eller få svar på dina frågor på ett av våra kommande informationsmöten.

Loading...