Vanliga frågor

icon

REGISTRERA
DIG IDAG

skies_grey_bird
skies_grey_bird
skies_grey_bird

Få svar på de vanligaste frågorna här

Kan man utbilda sig till pilot i Sverige?

Ja! Det har i många år funnits ett utbrett missförstånd om att man bara kan utbilda sig till kommersiell pilot i USA/utomlands eller via svenska militären/försvaret. Det är inte sant! Vår utbildning till kommersiell pilot är en fullt godkänd utbildning i Sverige och ger ett internationellt gångbart certifikat.

Det finns två typer av pilotutbildningar i Europa: modulutbildningar och integrerade utbildningar. Båda utbildningstyperna erbjuds av skolor som är godkända som ATO (Approved Training Organisation). I varje Europeiskt land utfärdas godkännandet av respektive Transportstyrelse på uppdrag av EASA som är den överordnade europeiska instansen för luftfartssäkerhet. ATO:er finns på flera nivåer. De mest grundläggande skolorna kallas DTO:er (Declared Training Organisations). De får endast erbjuda de första kurserna i modulutbildningen. För att vara ett ATO måste hela modulutbildningen tillhandahållas medan skolor av typen Complex ATO måste erbjuda allt, även den integrerade utbildningen. Du hittar Transportstyrelsens lista över godkända ATO:er här.

Modulutbildningen består av en rad olika kurser som ofta erbjuds av flera olika skolor. Modulutbildningen är INTE berättigad till CSN. Som nämnts ovan får den integrerade utbildningen endast tillhandahållas av skolor av typen Complex ATO och utbildningen är först då CSN-berättigad.

Eftersom det finns flera aktörer som erbjuder den integrerade utbildningen måste du vara uppmärksam på skillnaderna i utbildningsinnehåll. Alla skolor som är godkända lever naturligtvis upp till minimikraven, men det är stor skillnad på vilka åtgärder som skolorna har vidtagit för att hålla en hög utbildningskvalitet. Var särskilt uppmärksam på antalet timmar i tvåmotoriga flygplan. Det är viktigt för din kunskapsnivå när du ska genomföra examinationer att du inte bara har minimiantalet flygtimmar utan istället har erhållit den erfarenhet som krävs för att lyckas. Var också uppmärksam på om de simulatorer som skolan använder överensstämmer med skolflottan eller om man använder helt andra flygplanstyper under den virtuella träningen.

Den sista delen av utbildningen är en så kallad MCC-kurs. Det är här man verkligen knyter ihop kunskap och erfarenhet från alla moment i utbildningen och lär sig att samarbeta i cockpit och får rätten att agera som styrman på ett trafikflygplan. MCC-kurser finns i flera versioner: de grundläggande som täcker minimikraven kallas MCC och den betydligt mer avancerade kallas APS MCC. En MCC-kurs är 15 timmar lång när den ges under den integrerade utbildningen medan en APS MCC-kurs är hela 40 timmar lång.

På GreyBird Pilot Academy har vi två typer av träningsflygplan: ett med en motor och ett med två motorer. Skolan har totalt 12 plan. Vid procedurträningen använder GreyBird en typ som är identisk med skolans tvåmotoriga flygplan. GreyBirds integrerade utbildning avslutas med en APS MCC-kurs. Du kan läsa mer om utbildningen till kommersiell pilot här på webbplatsen.

Vad kostar det att bli pilot?

Priset på en pilotutbildning varierar mellan 900 000 kr och 1 000 000 kr. Priset täcker endast utbildningen. Du bör vara medveten om att det, förutom utbildningspriset, ofta tillkommer kostnader för material. Dessutom finns det kostnader i samband med att bli medicinskt godkänd och få ett medicinskt intyg klass 1.
Det förekommer också ett antal prov under utbildningens gång vilka utförs av en myndighet som ansvarar för luftfarten i specifikt land. Grey Bird har goda kontakter med myndigheterna och proven utförs på plats i våra lokaler med en representant från myndigheten. Totalt handlar det om 12 teoretiska examinationer, två praktiska radioprov och två flygprov. I samband med alla dessa prov förekommer kostnader till Trafikstyrelsen eller examinatorn som håller i dina färdighetsprov. Du kan räkna med provkostnader på 40–50 000 kr, inklusive hyra av flygplan till dina färdighetsprov. Hos GreyBird Pilot Academy kostar utbildningen 935 000 kr. Priset omfattar 75 timmar i ett enmotorigt flygplan, 65 timmar i ett Twin-plan och en ATP MCC-kurs på 40 timmar, iPad, uniform, landningar osv. Alla flygtimmar i enmotoriga och flermotoriga plan är i riktiga flygplan och MCC-kursen på 40 timmar hålls i en simulator av typen FTD1 eller FNPT II.

Behöver jag betala mer än 935 000 kronor?


Ja, det förekommer kostnader för examinationer, både teoretiska prov, radioprov och flygprov.

Under utbildningen ska flera prov genomföras som anordnas av Trafik
Sammanlagt rör det sig om:

  • 13 examinationer i samband med ATPL-teorin (Airline Transport Pilot Licence)
  • Två radio prover: BEG och GEN (med fokus på VFR respektive IFR)
  • Två flygprov: CPL (Commercial Pilot License) och MEIR (Multi Engine Instrument Rating)

De totala provkostnaderna ligger på ca 40–50 000 kr. Transportstyrelsen debiterar eleven för provavgiften direkt och den är densamma för alla skolor.

Betalar man i förskott eller på avbetalning?

Nej. Vi lägger ner mycket arbete på att se till att våra elever får bästa möjliga utbildning och villkor. Utbildningen är en stor ekonomisk investering och vi vill skapa klarhet och översikt över den ekonomiska situationen för våra elever. På GreyBird Pilot Academy faktureras alla betalningar i efterskott. Med andra ord betalar våra elever inte för en tjänst förrän de har fått den. Det enda undantaget från denna regel är en startavgift som täcker kostnaderna för en iPad, uniform, licenser för olika system osv. Detta engångsbelopp ingår i utbildningens totala pris.

Är antagningskraven höga?

Det är obligatoriskt med en gymnasieexamen. Du måste vara bra på engelska eftersom allt undervisningsmaterial är på engelska, liksom alla examinationer. Du talar engelska i planen när du flyger, men i klassrummet undervisas du på svenska. Matte och fysik är också viktiga ämnen när du ska bli pilot.

Utöver de kunskapsmässiga kraven måste du också ha ett medicinskt intyg klass 1 som har utfärdats av en flygmedicinsk klinik. På GreyBird samarbetar vi med flera aktörer och kan hjälpa till med att förmedla kontakt med dem. För att bli antagen till utbildningen måste du klara ett antagningsprov. Provet består av flera delar:

  • Ett matematikprov
  • Ett logikprov
  • Ett profiltest
  • Ett samtal

När du anmäler dig till antagningsprovet på vår hemsida får du automatiskt exempel på de frågor som ingår i provet skickade till dig.
Efter provet får du ett svar från skolan. Det är en helhetsbedömning som avgör om du blir antagen eller inte. Samtalet väger tyngst för bedömningen.

Kan jag få en provlektion innan jag börjar på skolan?

Ja. På GreyBird anser vi att det är viktigt att få testa sin lust att flyga, så därför erbjuder vi kommande elever att få en testlektion. Lektionen kostar 1 500 kr, som dras av på utbildningspriset om du därefter börjar hos oss.

Har ni egna instruktörer?

Ja. De flesta av GreyBird Pilot Academys instruktörer är fast anställda och tillbringar sin arbetstid med att utbilda elever. Dessutom har vi externa frilansare som flyger för bolag men ofta gästar oss för att utbilda elever antingen i simulatorn, planen eller klassrummet. GreyBird Pilot Academy anser att det är viktigt för utbildningens kvalitet att den fasta personalen står för en betydande del av utbildningen. Det säkerställer att vi får en enhetlig och standardiserad undervisning och att du lär känna dina lärare bättre. Samtidigt är det bra att få ta del av frilansarnas erfarenheter, personer som inte är på skolan varje dag. Efter knappt tio års har vi funnit rätt balans mellan fast anställda och frilansare och tvivlar inte på att utbildningens kvalitet tål att jämföras med de allra bästa institutionerna i Europa.

Hur kan jag förbereda mig för min flygmedicinska undersökning?

Det kan du inte. Du behöver bara boka en tid på en flygmedicinsk klinik.

Innan pilotutbildningen inleds måste alla elever ha ett medicinskt intyg klass 1. Undersökningen för intyget tar cirka fyra timmar. Under undersökningen utförs olika tester som syn-, hörsel- och andningsprov. Dessutom lämnas urin- och blodprov. Det viktigt att vara utvilad före proven. Man behöver dock inte kunna springa maraton för att få ett medicinskt intyg klass 1.

Priset för läkarundersökningen ligger på mellan 7 000 och 10 000 kr och betalas direkt till kliniken.

Kontakta gärna GreyBird Pilot Academy om du behöver hjälp med att hitta en klinik.

Hur många väljer en typbehörighet?

Den har historiskt sett varierat mycket. För närvarande köper ingen elev typbehörighet efter utbildningen. De flesta får typbehörigheten av det företag där de blir anställda, vilket i sin tur binder dem att stanna kvar på företaget i vanligtvis två år.

GreyBird har tidigare erbjudit typbehörighet för både Boeing, Airbus, ATR och CRJ, men gör inte det för närvarande eftersom marknaden lyckligtvis inte kräver att eleverna själva investerar i typbehörighetsutbildningen. Om marknaden förändras är det lätt för GreyBird att återuppta utbildningsaktiviteten men för närvarande är det inte nödvändigt.

Hur mycket CSN kan jag få under utbildningen?

Den integrerade utbildningen är godkänd för CSN. Förutom CSN-bidraget får du också ett extrabidrag eftersom du måste betala för utbildningen själv. Du kan se statens CSN-belopp här och extrabidraget här. Förutom bidraget och extrabidraget från CSN, är det möjligt att ta ett CSN-lån. Du kan läsa mer om det här.

Hur gör jag med bostad?

På GreyBird Pilot Academy har vi ett eget campus beläget ca 200 m från skolan var våra elever som inte är boende i närheten av skolan huserar. Här får man tillgång till fräscha rum med egen toalett och dusch och gemensamt kök. Kostnaden för ett rum på Campus är 3600 kr/mån.

Ingår landningsavgifter i totalpriset?

Ja. Som elev behöver du inte betala för att landa på de flygplatser som du skickas till. GreyBird Pilot Academy har avtal med praktiskt taget alla danska flygplatser och betalar direkt till dem. Om du skulle komma till en plats som vi inte har avtal med, till exempel utomlands, kan du debiteras en landningsavgift, men då behöver du bara lämna in kvittot till ekonomiavdelningen så ersätter GreyBird dig för dina utlägg. Endast i undantagsfall, då elever har särskilda önskemål om särskilt dyra banor, faller avgiften på eleven, men det är något som bara händer när man som elev själv väljer en sådan flygplats. Ett exempel är Köpenhamns flygplats.

Hur länge är ett medicinskt intyg klass 1 giltigt?

Ett medicinskt intyg klass 1 måste förnyas var 12:e månad. Detta kan ske från och med den nionde månaden och då förlänger du giltighetstiden för intyget med 12 månader från det datum då det löper ut. Om du förnyar ditt intyg före den nionde månaden, förlänger du giltighetstiden för intyget med 12 månader från förnyelsedagen. Du kan förnya intyget hos en flygläkare. Du hittar en översikt över svenska flygläkare här. Observera dock att en flygläkare inte kan utfärda det första intyget, bara förnya ett redan befintligt. För att få ett första intyg utfärdat måste du besöka en flygmedicinsk klinik. Du kan kontakta GreyBird Pilot Academy för att få veta var de ligger och var väntetiden är kortast.

Det bör dock nämnas att priset inte är detsamma som då intyget utfärdas första gången. Priset för en förnyelse är ca 1 000 kr. När du framöver är anställd, står arbetsgivaren ofta för den här kostnaden.

Vad händer om jag misslyckas med ett teoretiskt eller praktiskt prov under utbildningen?

Om man har otur eller bara en dålig dag, kan även den bästa elev misslyckas med ett prov. Om du misslyckas med ett prov – oavsett om det är teoretiskt eller praktiskt – kan du göra om provet. Extraundervisning kan krävas i samband med ett misslyckat prov. Det beror på hur du misslyckades och hur din historik ser ut i övrigt. Det finns ett tak för hur många examinationer som man kan misslyckas med, men det är extremt sällsynt att någon elev närmar sig den gränsen. GreyBird Pilot Academy ger dig noggrann vägledning i hur du ska navigera mellan de deadlines och examenstak som förekommer.

Finns det någon jobbgaranti?

Ingen utbildning kan garantera dig jobb efter avslutad utbildning. Om en utbildningsinstitution ändå vågar lova dig det, rekommenderar vi att du ser till att få det skriftligt med en där tillhörande juridiskt bindande underskrift. På GreyBird Pilot Academy håller vi vad vi lovar och därför lovar vi inte allt! Därför kan och vill vi inte garantera dig jobb efter avslutad utbildning. Den främsta drivkraften till att få jobb efter avslutad utbildning finns hos eleven själv! Chanserna till jobb beror nämligen mycket på hur eleven klarar utbildningen.

På GreyBird Pilot Academy lägger vi ner mycket arbete på att göra det möjligt för våra elever att redan från första skoldagen börja nätverka med instruktörer, chefer och andra som finns till vardags på skolan. De elever som kommer väl förberedda till undervisningen och inte sitter längst bak med fötterna på bordet har större chans att få ett jobb direkt efter avslutad utbildning. Flygbranschen är en relativt liten bransch och företagen lägger stor vikt vid unga piloters attityd. Det är inte svårt att hitta en pilot som kan styra ett flygplan. Det är en större utmaning att hitta en pilot som kommer till arbetet väl förberedd, är tillmötesgående gentemot företagets kunder och kan fatta bra beslut. Vi gör stora ansträngningar under hela utbildningen för att fostra våra elever i den här riktningen. Eleverna kommer upptäcka att man under utbildningen inte bara måste lära sig att flyga – man måste också lära sig att ta ansvar och ha en bra attityd. Vi gör detta helt och hållet för att förbättra våra elevers möjligheter till att få jobb så snart som möjligt. Det finns ingen jobbgaranti men det finns det inte heller om man går en universitetsutbildning.

Hur många elever är det i en klass och när startar det nya klasser?

Vanligtvis består varje grupp av 8-12 elever – både män och kvinnor. Vi startar nya grupper i januari och augusti.

Vad är ett medicinskt intyg klass 1?

Ett medicinskt intyg klass 1 är ett medicinskt godkännande av din hälsa. Det är den högsta klassificeringen och det intyg som man måste ha för att få flyga med passagerare. Det finns inga krav på längd eller vikt – inte heller några krav på kondition eller speciell styrka. För att få ett medicinskt intyg klass 1 måste man ha normal syn (glasögon är tillåtet) och man får inte misslyckas med någon väsentlig del av undersökningen. Exempel på sjukdomar som medför att man inte kan få ett medicinskt intyg klass 1 är diabetes och epilepsi, men även psykiskt begränsande diagnoser räknas hit. Det finns också vissa tillstånd som inte är förenliga med ett medicinskt intyg klass 1 som dubbelseende eller färgblindhet.

Vad innebär det att vara EASA- eller FAA-utbildad pilot?

Ett EASA-certifikat är ett europeiskt certifikat. Det är det högst skattade certifikatet i världen och det certifikat som vi utfärdar på GreyBird Pilot Academy. Ett FAA-certifikat är ett amerikanskt certifikat. Det är något lättare att få. Därför är det amerikanska certifikatet inte meriterande för en europeisk utbildning. Alla prov och all undervisning måste genomföras om man vill konvertera ett FAA-certifikat till ett EASA-certifikat. Som jämförelse krävs det bara ett flygprov för att konvertera ett EASA-certifikat till ett FAA-certifikat.

Hur stor del av utbildningen och den dagliga arbetsdagen är på engelska? Man behöver behärska engelska bra både skriftligt och muntligt, men på vilken nivå?

Det engelska språket är centralt inom luftfarten. Du behöver inte behärska engelska felfritt eller utan accent, men det är viktigt att du inte har problem med att läsa en bok på engelska och att du klarar av att delta i undervisning på engelska. Vi pratar oftast svenska i klassrummet på GreyBird men några av ämnena sker helt på engelska, materialet är på engelska, alla prov är på engelska och i planet pratar vi engelska.ll ett FAA-certifikat.

Vilka kompetenser är bra att ha för att kunna förverkliga mina drömmar om att bli pilot?

Viktiga ämnen är engelska, matematik och fysik.

Kan jag ha ett deltidsjobb vid sidan av pilotutbildningen?

Det innebär en hög kostnad att genomföra en pilotutbildning och det är ingen bra idé att ta bort fokuset från studierna för att tjäna extra pengar om det på något sätt påverkar din utbildning negativt. Få personer klarar av att ha ett deltidsjobb vid sidan av utbildningen.
Det finns perioder under utbildningen då belastningen är något lägre, men dina studier kräver att du är tillgänglig vid alla tider under veckan och dygnet och ditt flygschema kan ändras med bara några dagars varsel. Det är något som ett deltidsjobb måste kunna anpassa sig till. Det får aldrig råda några tvivel om att pilotstudierna är din första prioritet.

Vilken synskärpa behöver man för att kunna bli pilot? Får man ha glasögon?

Det är inget problem att ha glasögon om man vill bli pilot. Det kan finnas en maxgräns på +/- 5, men laserkirurgi kan ibland vara lösningen om ögonen ställer till det. Det är vanligare att astigmatism eller dubbelseende skapar problem. Bara en flygläkare kan hjälpa dig att ta reda på om din syn är tillräckligt bra.

Behöver man vara extra bra på matte som pilot?

Man kan inte vara dålig på matematik och samtidigt vara en bra pilot, men man behöver inte heller vara extrabegåvad på området. Taluppfattning är viktigt. Om du är bra på att ha en känsla för var du kommer att hamna när du påbörjar en uträkning, har du kommit lång.

Kan man bli pilot om man är färgblind?

Det korta svaret är nej. Det långa svaret är att det faktiskt finns vissa typer av färgblindhet som går att kombinera med flygning. Du måste därför genomgå en flygmedicinsk bedömning för att verifiera om din färgsyn är tillräckligt bra.

Hur mycket får man väga max för att bli pilot?

Det finns inga höjd- eller viktkrav för att bli pilot, men du måste så klart kunna befinna dig i det skolplan som du ska träna i. Stor övervikt kan däremot orsaka cirkulationsproblem, vilket kan medföra att du nekas ett medicinskt intyg klass 1.

Varför betalar man själv för sin pilotutbildning?

Det är ett politiskt beslut att pilotutbildningen med CPL certifikat ska vara självfinansierad. Pilotutbildningen är en av få utbildningar som man betalar för själv i Sverige.

Vad tjänar en pilot?

En pilotlön varierar mycket och detsamma kan sägas om många andra typer av jobb. Övergripande kan man säga att ju större ansvar, desto mer tidskrävande och ju lyxigare bolaget är, desto högre lön. En kapten tjänar vanligtvis 2–3 gånger så mycket som en styrman och en styrmans lön ligger ofta i intervallet 25 000 till 50 000 kr i månaden.

Vad kostar det att hyra ett flygplan?

Det beror mycket på typen av plan. De billigaste flygplanstyperna kan hyras från cirka 1 100 per timme, inklusive bränsle. Det finns ingen övre gräns, men ett något större 4–6-manna reseflygplan – fortfarande med propeller och kolvmotor – kostar vanligtvis 2 500 till 3 500 kr per timme. För två motorer är priset vanligtvis dubbelt så högt. På GreyBird Pilot Academy kan du hyra en helt ny Tecnam P2002JF för 1 100 kr per timme.

Vad är flaps på ett flygplan?

Flaps kallas landningsklaffar/landklaffar på svenska och är stora plattor som sitter längst bak på vingen, in mot flygplanskroppen. Flaps ger flygplanet ökad lyftkraft och större motstånd, vilket gör att man kan flyga långsammare. Flaps används därför bland annat vid start och landning.

Vill du också bli pilot?
Anmäl dig till utbildningen
eller få svar på dina frågor
på ett av våra kommande
informationsmöten.

Hitta nästa informationsmöte