Integrerad utbildning & modulutbildning - GreyBird Pilot Academy

Integrerad utbildning eller modulutbildning? Det är frågan

Medical Class 1
Spela videoklipp

Integrerad utbildning eller modulutbildning hos GreyBird

När man har bestämt sig för att satsa på sin dröm och bli kommersiell pilot, finns det fortfarande fler val att göra. Det finns två vägar att gå för att bli kommersiell pilot. De skiljer sig åt på flera olika sätt, men leder till samma resultat vad gäller certifikat och behörigheter och kan ge samma resultat vad gäller skicklighet.

Att ha ett certifikat och behörighet för att flyga flygplan är inte samma sak som att vara skicklig på det. Tyvärr har vi stött på en hel del piloter som har både flygcertifikat och behörighet för att flyga, men vars skicklighet inte har varit särskilt imponerande. Därför är det viktigt att se till att kvaliteten på den utbildning som man väljer är tillräckligt hög för att man ska bli tillräckligt skicklig.

En integrerad utbildning är i grunden svår att bygga upp på ett dåligt sätt. Utbildningens utformning varierar mellan olika flygledningsorganisationer och antalet värdefulla flygtimmar som ingår i utbildningen varierar mycket. I det avseendet kan man absolut hävda att en integrerad utbildning är bättre än en annan. Men ingen av dem kan vara riktigt dålig på grund av myndigheternas krav på utbildningen. Man skulle kunna hävda att en integrerad utbildning sträcker sig från genomsnittlig till mycket bra.

En modulutbildning kan dock byggas upp på ett mycket dåligt sätt och ändå vara laglig. Därför kan man hävda att en modulutbildning kan sträcka sig från mycket dålig till mycket bra. Observera dock att båda utbildningstyperna kan vara mycket bra. Vi hävdar inte att den ena är bättre än den andra, men vi hävdar att om du väljer en modulutbildning – och det kan finnas mycket goda skäl för att göra det – bör du vara noggrann när du väljer skola och program.

En integrerad utbildning är ett program på heltid. Vissa elever kan klara av att ha ett deltidsjobb vid sidan av under vissa delar av utbildningen, men studierna kräver minst 40–50 timmars uppmärksamhet per vecka. I vissa länder finns det statligt finansierade program som garanterar en minimiinkomst för eleverna, och i dessa fall kan det vara ett bra skäl för att välja ett integrerat program. Programmen erbjuder inte finansiering av utbildningen i sin helhet, men i vissa länder kan en relativt stor del av undervisningsavgifterna betalas genom lån från staten.

Denna typ av utbildningsfinansiering är vanligtvis endast tillgänglig för elever som studerar på heltid och gäller därför bara för integrerad utbildning. Om ditt land inte erbjuder sådana statligt finansierade lånealternativ kan en integrerad utbildning vara tuff, eftersom du kan behöva ha ett jobb vid sidan av för att betala för levnadsomkostnaderna under utbildningen. I det fallet kan en modulutbildning vara ett bättre alternativ

Men om du har besparingar, eller om din ekonomiska situation medför att du fullt ut kan ägna dig åt utbildningen och ändå betala dina levnadsomkostnader under utbildningen, kan ett integrerat program absolut vara ett rimligt alternativ.

En modulutbildning kan utformas på många olika sätt. Vi på GreyBird erbjuder snabbspår som tar samma tid som ett integrerat program, det vill säga 24 månader. Men för de flesta som väljer modulutbildningen är verkligheten den att de behöver tid för att tjäna pengar så att de kan betala för sina levnadsomkostnader och en del av sina utbildningskostnader under studiernas gång. Därför tar utbildningsprogrammet längre tid. Vi erbjuder program på 3, 4 och 5 år för att tillgodose detta behov. Utbildningsresultatet är detsamma, kompetensnivån kan bli densamma och utbildningstakten kan justeras under utbildningens lopp om den ekonomiska situationen förändras. Modulutbildningen är det överlägset populäraste alternativet i länder där det inte förekommer statlig finansiering i form av studielån.

Den största skillnaden mellan de två spåren för att bli kommersiell pilot är att modulutbildningen är mycket flexiblare än den integrerade. Modulutbildningen kan böjas och sträckas för att bättre matcha dina specifika behov. Å andra sidan är kraven för den integrerade utbildningen mycket strängare. Det innebär att pilotskolan måste uppfylla hårdare krav, vilket medför mindre flexibilitet. Det innebär dock också att du kan vara säker på att utbildningen håller hög kvalitet.

Den integrerade utbildningen är relativt ny och har funnits i mindre än två decennier. Det integrerade programmet tar dig hela vägen från noll till kommersiell pilot i ett enda stort svep. Du hoppar över att ta ett privatflygarcertifikat och går direkt till att bli kommersiell pilot. Man flyger färre timmar under ett integrerat program jämfört med ett modulprogram men timmarna blir mer komplexa. Det blir mer instrumentträning och kravet på timing i utbildningen ser till att du håller dig på rätt spår under utbildningen.

Under en modulutbildning, som är den traditionella typen av utbildning, går man igenom fler steg. Man börjar med att ta ett privatflygarcertifikat och bygger sedan vidare med ytterligare behörigheter på toppen av det. I normalfallet börjar man med behörighet för att flyga på natten och går sedan vidare till klassbehörighet för tvåmotoriga plan. Därefter lägger man till behörighet för instrumentflygning och slutligen trafikflygarcertifikat. Utöver detta måste man också genomgå det som kallas ”hour building” (samla på sig flygtimmar) för att skaffa sig tillräckligt med erfarenhet.

Det enda sättet att mäta en pilots erfarenhet är efter antalet flygtimmar. . Dock kan flygtimmar se mycket olika ut. Man kan ta sitt privatflygarcertifikat på en flygklubb där syftet är att utbilda säkra piloter som i de flesta fall tycker om att flyga som hobby. Bara en bråkdel av de piloter som utbildas på en flygklubb går vidare till att bli professionella piloter. Ändå kan en modulresa börja här. Om du tar ditt privatflygarcertifikat (PPL) på en flygklubb är chansen stor att du flyger bra och säkert och att din teoretiska nivå är tillräcklig för att flyga privat. Men inget av det du har lärt dig syftar till att du ska gå vidare till stora jetplan. Du kan också utöka din flygerfarenhet genom att hyra flygplan på klubben och flyga på helgerna med vänner och familj och främst flyga i samma stad eller från samma flygplats och bara när vädret är vackert. På papperet har flygerfarenheten ökat, men det finns också risk för att din flygskicklighet har minskat sedan du fick certifikatet.

Därför rekommenderar vi bestämt att du tar ditt certifikat på en professionell pilotskola vars mål är att utbilda dig till kommersiell pilot. Om du går hela modulprogrammet hos GreyBird kommer all din flygutbildning och alla dina teorilektioner att ha som mål att utbilda dig till professionell, kommersiell pilot. Du kommer inte att lägga en massa timmar på att flyga runt flygplatsen för skojs skull, utan kommer att flyga på uppdrag med specifika utbildningsändamål varje gång du sätter foten i ett flygplan. På så vis kan vi se till att resultatet av modulprogrammet blir precis lika bra som resultatet av det integrerade programmet, oavsett om du lägger två, tre, fyra eller till och med fem år på att slutföra utbildningen.

Oavsett om du läser det integrerade programmet eller modulprogrammet bör du avsluta din utbildning med en MCC-kurs. MCC är en förkortning för Multi-Crew Cooperation. Efter denna kurs blir du behörig att verka som flygstyrman i stora plan som kräver två piloter.

Även här finns det alternativ att välja mellan: MCC-kursen och APS MCC-kursen. MCC-kursen är standardkursen som erbjuds av vissa pilotskolor. Den är 15 timmar lång och har som mål att utbilda eleverna i samarbetet i cockpit. De flesta operatörer kräver dock att du också har gått kursen JOC (Jet Orientation Course) som egentligen inte är standard men har blivit standard i praktiken i branschen. Dessutom föredrar de flesta operatörer – och från vissa är det ett krav – att deras sökande har genomgått en APS MCC-kurs.

APS MCC är en förkortning för Airline Pilot Standard Multi-Crew Cooperation. Den omfattar inte bara ovannämnda JOC utan också något som kallas scenarioträning. Kursen är 40 timmar lång och syftet är att göra dig redo för typbehörighet för stort jet.

Hos GreyBird erbjuder vi bara APS MCC-kursen, oavsett om du går det integrerade programmet eller modulprogrammet. Gå hit för att läsa mer om vår APS MCC-kurs.

Eftersom vi erbjuder båda kurstyperna tror vi att vi kan ses som en pålitlig informationskälla i frågan. Svaret är dock ”inget”, eller ”båda”. Båda kurserna kan vara jättebra och om du har valt att studera på en skola som har vidtagit åtgärder för att säkerställa detta, anser vi att det inte finns mycket att säga om skillnaderna mellan de två alternativen.

Vi rekommenderar att du väljer det utbildningsprogram som passar dina behov bäst och vi diskuterar gärna saken med dig om du vill ha råd i frågan. Se till att flygskolan har gjort allt de kan för att göra din utbildning fantastisk, oavsett vad du väljer.

Vi på GreyBird är övertygade om att båda våra program tål att jämföras med alla du kan hitta i branschen och vill uppmuntra dig att läsa vår information, delta i ett av våra många informationsevenemang och besöka oss på en eller flera av våra anläggningar. Vi tar gärna emot dig, så att du får se GreyBird Pilot Academy – våra anläggningar och vår flotta – med egna ögon.

Loading...