Ansök om antagning - GreyBird Pilot Academy

Ansök Om Att Bli Antagen på GreyBird Pilot Academy

Medical Class 1
Spela videoklipp

Utbildningsnivå

Vilka är kraven på kunskaper i matematik, fysik och engelska?
Engelska är utan tvekan det viktigaste av dessa tre ämnen. Du behöver dock ingen universitetsexamen. Om du kan kommunicera bra på engelska, om du kan titta på en film utan undertexter och om du inte har något emot att prata med människor på engelska så kommer du att klara dig bra. Så länge som du tränar din engelska under utbildningen – och du kommer att få många möjligheter till det – kommer din engelska att förbättras dramatiskt under de två år som studierna varar. När det gäller matematik och fysik räcker det med godkända betyg från nionde klass i grundskolan.

Hur kan jag förbättra mina kunskaper innan jag börjar?
Om du är rädd för (eller vet) att dina kunskaper i engelska, matematik eller fysik är lägre än genomsnittet och vill förbättra dem innan du börjar, finns det många möjligheter till det. Det är går att studera specifika ämnen i de flesta länder. 

I Sverige kan du söka relevanta kurser på Komvux. De erbjuder både klassrums- och onlineutbildningar. Besök gärna https://www.komvuxutbildningar.se/ för mer information.

Behöver jag en gymnasieexamen?
Det korta svaret är nej. Det kan naturligtvis vara en fördel att vara så utbildad som möjligt men en gymnasieexamen gör dig inte till en bättre pilot. Att studera hårt på GreyBird gör det däremot! Om du har gymnasieexamen kommer du förmodligen att ha lättare för att studera hårt men en gymnasieexamen i sig gör dig inte mer kvalificerad. Observera dock att det finns operatörer som föredrar att anställa flygstyrmän med gymnasieexamen.

Antagningsprovet

Antagningsprovet består av flera olika avsnitt, varav inget ensamt kan kvalificera eller diskvalificera dig. Det är summan av alla delproven som avgör om du har klarat eller misslyckats på antagningsprovet. Antagningsprovets olika delar är

  • prov i matematik
  • Raven-test
  • DISC PPA
  • intervju.

Prov i matematik
Syftet med provet i matematik är att bekräfta att du har kunskaper i matematik och fysik motsvarande nionde klass i grundskolan. Det finns ingen specifik gräns för när du blir underkänd, men du blir automatiskt godkänd vid 75 % rätt. Du kan klara dig med en lägre poäng beroende på resultatet av de andra delarna i antagningsprovet.

Raven-test
Ett Raven-test är ett enkelt test av kristalliserad intelligens. Det förmedlar din förmåga att arbeta med abstrakta tankegånger, att hålla mycket information i tankarna samtidigt och att dra rationella slutsatser. En genomsnittlig intelligensnivå är tillräcklig för att bli en bra pilot men en högre intelligensnivå resulterar ofta i en brantare inlärningskurva. Den här informationen är viktig för att vi ska kunna bedöma dina framsteg som elev. Du kommer att klara Raven-testet om din intelligens är genomsnittlig eller högre.

DISC PPA
DISC-testet är inte ett test som du kan misslyckas med. Det är ett test som berättar om dina preferenser när du arbetar. DISC är ett av de mest använda ledningsverktygen i världen. Som pilotelev på GreyBird får du utbildning i DISC, vilket hjälper dig att förstå hur du reagerar och agerar i olika situationer, men också att förstå varför andra människor reagerar och agerar som de gör. DISC-profilen är ett bra verktyg för att dra bästa möjliga fördel av dina egenskaper under utbildningen, men också i ditt framtida yrkesliv som kommersiell pilot.

Intervju
Detta är den viktigaste delen av antagningsprovet. Intervjun hålls vanligtvis av baschefen, utbildningschefen eller företagets VD. Syftet med intervjun är att förstå vem du är och varför du vill bli pilot. Vi vill försäkra oss om att du har förstått fullt ut vad du åtar dig när du börjar på ett program hos GreyBird. Se intervjun som en jobbintervju – dock med skillnaden att vi fokuserar mindre på dina nuvarande färdigheter och mer på din potential. Intervjun tar vanligtvis 30–45 minuter.

När du har slutfört antagningsprovet kontaktar vi dig kort därefter och informerar dig om du har klarat dig. I de sällsynta fall när vi måste berätta för någon att vi inte kan hjälpa denne att förverkliga sin dröm, tar vi oss alltid tid att förklara varför och i vissa fall föreslår vi åtgärder som kan vidtas för att öka chanserna att klara provet i framtiden. Om du har klarat provet är vanligtvis nästa steg att skaffa ett medicinskt intyg klass 1.

Klicka här om du vill att vi ska mejla dig ett exempel på förberedande provfrågor.

GreyBird har flera programstarter varje år. Nedan hittar du en översikt över våra utbildningsstarter:

Månad              Bas                                 Land                                   Talat språk                                  Ansökningsdag
Januari              Aarhus                          Danmark                            Danska                                         15. December
Januari              Cordoba                        Spanien                              Spanska/Engelska                     15. December
Januari              Stockholm                    Sverige                               Svenska                                       15. December
April                   Cordoba                       Spanien                               Spanska/Engelska                     15. Mars
Maj                    Aarhus                          Danmark                             Engelska                                      15. April
Juli                     Cordoba                        Spanien                               Spanska/Engelska                     15. Juni
Augusti             Aarhus                          Danmark                             Danska                                         15. Juli
Augusti             København                  Danmark                             Danska                                         15. Juli
Augusti             Stockholm                    Sverige                                Svenska                                       15. Juli
September       Cordoba                        Spanien                              Spanska/Engelska                      15. Augusti

Oavsett vilken bas som du väljer som hemmabas, kommer du att flyga inom ramen för ett internationellt program och besöka flera länder. Du kommer att få undervisning av instruktörer från olika länder och resa i Europa under utbildningen till att bli en skicklig pilot.

Du kan läsa mer om ansökningsprocessen här.

Du kan ansöka om att bli antagen till GreyBird Pilot Academy när du har klarat antagningsprovet. Allt du behöver göra är att välja vilket program som du vill söka till och lämna in erfordrad dokumentation. När du loggar in på din profil, som skapades när du klarade antagningsprovet, kan du göra en ansökan om antagning i utbildningssystemet. Systemet vet att du redan har klarat antagningsprovet så du behöver bara ladda upp den återstående dokumentationen.

Kontakta oss på telefon +46 (0) 761 189 047 eller skicka ett e-postmeddelande till chefen på den lokala basen i det land där du vill göra din ansökan om du har några frågor. Bascheferna är:

Danmark: Kenneth Burkarl +45 28 73 13 93 eller ken@greybird.dk

Sverige: Johanna Ekman Nilsson +46 (0) 761 189 047 eller jel@greybird.se

Spanien: Lander Molinos +34 650 363 469 eller vla@greybird.es

När du ansöker behöver du

  • en digital kopia av ditt pass
  • en digital kopia av ditt medicinska intyg klass 1
  • en digital kopia av ditt kriminalregister daterad tidigast en månad före ansökningsdatumet
  • ett digitalt foto av dig själv som liknar det i passet.

Under ansökningsprocessen kommer du att ombes tillhandahålla ovanstående filer och ladda upp dem till systemet. 

Vid ansökan kommer chefen på den lokala basen att ringa upp dig om du har kommit in, med hjälp av den dokumentation som du har tillhandahållit. När allt är avgjort får du besked om att ett avtal har gjorts tillgängligt för dig i samma system. Du måste då logga in igen och underteckna avtalet digitalt. Detta kan göras på en dator, surfplatta eller smartphone. 

Det är enklast att underteckna på en smartphone eller en surfplatta, men du kan växla mellan fler enheter under processen. Om du till exempel föredrar att läsa avtalet på en dator med stor skärm kan du göra det och fortfarande ha tillgång till processen för att underteckna avtalet på en smartphone eller surfplatta. När du har undertecknat avtalet får du en digital kopia av det via e-post och detta är ditt intagningsbevis. 

En månad före kursstart får du ett meddelande om att din första betalning behöver göras och att fakturan för detta har gjorts tillgänglig för dig i samma system som du har använt för att underteckna avtalet och klara antagningsprovet. Tveka inte att kontakta chefen på din lokala bas om du har några frågor under den här processen. Kontaktuppgifterna finns ovan. 

Kommande antagningsprov

Loading...