- GreyBird Pilot Academy

Våra Simulatorer

FNPT II – Procedursimulator

Procedursimulatorn som används hos GreyBird är en kopia av vårt träningsflygplan P2006T. Detta innebär att alla cockpitflöden, alla prestandaberäkningar och alla procedurer är identiska med dem i flygplanet. Det betyder att du inte behöver lära dig nya procedurer, metoder för prestandaberäkningar eller nya cockpitflöden för att flyga i simulatorn och därför representerar simulatorn positiv träning. Simulatorn är mycket realistisk och den är godkänd för både procedur- och nödsituationsträning.

A320 – MCC-simulator

Vår A320 FNPT II MCC-simulator är kronjuvelen bland våra syntetiska träningsredskap. Den är en kopia av cockpiten i Airbus A320 och flyger oerhört realistiskt. Flygupplevelsen är mycket naturtrogen. Det är mycket lätt att tro att man faktiskt flyger ett stort flygplan.

Den här plattformen är den plats där du övergår från av vara pilot på små flygplan till pilot på stora jetplan med flera piloter. Simulatorn är ny och byggd enligt våra specifikationer och APS MCC-kursen består av 10 sessioner på 4 timmar vardera. Du kommer att lämna oss som en kompetent pilot redo att ta dig an alla typer av typbehörighet och för att söka alla jobb hos alla operatörer.

Vill du också bli pilot?

Anmäl dig till utbildningen eller få svar på dina frågor på ett av våra kommande informationsmöten.

Loading...