FAQ, Vanliga frågor - Hitta svar på vanligaste frågorna - GreyBird

Vanliga Frågor

Få svar på de vanligaste frågorna här

ja! I många år har det varit en vanlig missuppfattning att man bara kan utbildas till trafikflygare i USA/utomlands eller genom militär/försvar. Det är verkligen inte korrekt! Utbildningen till företagspilot är en fullt godkänd utbildning i Sverige.
Sammantaget finns det två typer av pilotutbildning i Europa: en modulär eller en integrerad. Båda programmen erbjuds av skolor som är godkända som ATO (Approved Training Organization). Godkännandet utfärdas av transport-, byggnads- og bostadsstyrelsen på uppdrag av EASA, som är det övergripande europeiska organet för luftfart. ATO finns på flera nivåer; de mest grundläggande skolorna kallas DTOs (Declared Training Organisations). Dessa får endast erbjuda de första kurserna i den modulära utbildningen. ATO:er måste erbjuda hela den modulära utbildningen, och komplexa ATO:er måste erbjuda allt; inklusive integrerad utbildning.

Modulutbildningen är sammansatt av många olika kurser, som ofta erbjuds av flera olika skolor. Den integrerade utbildningen får som sagt endast erbjudas av Komplexa ATO och utbildningen är CSN-berättigad.

Även om det finns flera anordnare av den integrerade utbildningen måste du vara mycket medveten om skillnaden i utbildningens innehåll. Alla skolor som är godkända lever givetvis upp till minimikraven, men det är väldigt stor skillnad på hur långt skolor går för att höja utbildningens kvalitet. Var särskilt uppmärksam på antalet timmar i ett tvåmotorigt flygplan. Det är avgörande för din nivå när du går till tentamen att du inte bara flyger ett minsta antal timmar. Var också uppmärksam på om simulatorerna som skolan använder är identiska med skolans flotta, eller om du hamnar i helt andra typer av flygplan när du tränar virtuellt. Slutligen är den sista delen av utbildningen en MCC-kurs. Det är här du lär dig att samarbeta i en sittbrunn och får rätten att arbeta som rorsman på ett flygplan. MCC-kurser finns i flera versioner: Grunderna som täcker minimikravet kallas MCC, och den betydligt mer avancerade kallas APS MCC. En MCC-kurs är 15 timmar lång när den ges under den integrerade utbildningen, en APS MCC-kurs är 40 timmar lång.

På GreyBird Pilot Academy möter du två typer av träningsflygplan: ett med en motor och ett med två motorer. Skolan har totalt 12 flygplan. Som procedurtränare använder GreyBird en typ som är identisk med skolans tvåmotoriga flygplan. GreyBirds integrerade utbildning avslutas med en APS MCC-kurs. Du kan läsa mycket mer om utbildningen till verksamhetspilot här på sajten.

Priset för utbildningen för piloten varierar mellan 900 000 SEK och 1.200 000 SEK. Priset täcker endast utbildningen. Du ska vara medveten om att det utöver utbildningspriset ofta tillkommer kostnader för material. Dessutom tillkommer kostnader förknippade med att vara medicinskt godkänd och att få en klass 1 Medical utfärdad. Dessutom finns det under utbildningen ett antal prov, som avläggs inför Danmarks Transportstyrelsen eller någon av deras representanter. Totalt är det 13 teoretiska prov, två praktiska radioprov och två färdighetsprov i flygplan. Alla dessa test är förknippade med kostnader för den danska transport-, byggnads- og bostadsstyrelsen eller en examinator som genomför dina färdighetsprov. Du bör förvänta dig provkostnader på 28 000 SEK inkl. flygplansuthyrning för dina färdighetsprov.

Under utbildningen ska flera prov avläggas inför myndigheterna (Trafikstyrelsen). Totalt ska följande lämnas in:

 • 13 tentor i samband med ATPL-teorin (Airline Transport Pilot License)
 • Två radiosamplar: BEG och GEN (med fokus på VFR respektive IFR)
 • Två flygtest: CPL och MEIR (Commercial Pilot License and Multi Engine Instrument Rating)

Dessa prov behöver inte betalas på skolan och kommer därför utöver det normala priset. Priserna varierar från år till år, men vi rekommenderar våra studenter att ha ca 50 000 SEK tillgängliga för provavgifter under utbildningen. Beloppen avräknas direkt till den danska trafikstyrelsen och till granskaren. Priserna ingår därför inte i utbildningens pris.

Vi är mycket engagerade i att säkerställa våra elever bästa möjliga utbildning och bästa förutsättningar. Utbildningen kräver en stor ekonomisk investering och vi vill skapa tydlighet och överblick över den ekonomiska situationen för våra studenter. Det totala priset för utbildningen behöver inte betalas på en gång – det betalas i omgångar i takt med att du går vidare i utbildningen. Läs mer här

Du måste ha klarat ett avgångsprov i årskurs 9, men många börjar med gymnasiebakgrund eller med annan utbildning som bakgrund. Du måste vara bra på engelska, eftersom allt läromedel är på engelska, och så är alla tentor. Man pratar engelska på flygplanen när man flyger, men i klassrummet lär man sig danska. Matematik och fysik är också viktigt när du ska vara pilot. Utöver yrkeskraven måste du ha utfärdat en Class 1 Medical på ett Aero Medical Center. På GreyBird arbetar vi med flera personer och kan vara behjälpliga med att kontakta dem. För att bli antagen till programmet måste du klara ett antagningsprov. Testet består av flera delar:

 • Ett matteprov
 • Ett logiskt test
 • Ett profiltest
 • En konversation

Genom att anmäla dig till antagningsprovet på vår hemsida får du automatiskt exempel på de frågor som ingår i provet.

Efter provet får du svar från skolan. Det är en helhetsbedömning som avgör om du blir antagen. Samtalet väger tyngst i bedömningen.

Ja. På GreyBird tror vi att det är viktigt att testa viljan att styra ett flygplan, därför erbjuder vi framtida elever en provlektion. Resan kostar 2 100 SEK, vilket dras av från ditt utbildningspris om du börjar hos oss i efterhand.

Ja. De flesta av GreyBird Pilot Academys instruktörer är fasta och ägnar hela sin arbetstid åt att utbilda elever. Dessutom har vi en rad externa frilansare som flyger i företag, men ofta besöker oss för att träna elever antingen i simulatorn, flygplanen eller i klassrummen. GreyBird Pilot Academy anser att det är avgörande för utbildningens kvalitet att den fasta personalen utgör en betydande del av din utbildning. Det säkerställer en enhetlig och standardiserad undervisning, och du lär känna dina lärare bättre. Samtidigt är det bra att få input från de frilansare som inte är i skolan varje dag. Efter bara 10 års erfarenhet har vi hittat den rätta balansen mellan fast anställda och frilansare och tvivlar inte på att utbildningens kvalitet tål jämförelse med de allra bästa institutionerna i Europa.

Du kan inte göra det. Boka helt enkelt en tid med ett flygmedicinskt center.

Innan utbildningen påbörjas ska alla studenter ha en Klass 1 Medicin. Undersökningen tar ca 4 timmar. Vid undersökningen går du igenom olika tester: syntest, hörseltest, utandningstest m.m. Dessutom ska urin- och blodprov tas. Fram till provet är det viktigt att du är väl utvilad. Det är inte nödvändigt att kunna springa ett maraton för att kunna få en Class 1 Medical.

Priset för en Class 1 Medical är mellan 6 750 – 15 500 SEK.

Kontakta gärna GreyBird Pilot Academy om du behöver vägledning för att hitta ett center.

Det har historiskt fluktuerat mycket. För närvarande finns det inga studenter som köper typbetyg efter examen. De flesta får den typen av betyg från företaget där de är anställda, vilket i sin tur binder dem under en period på typiskt 2 år.

GreyBird har tidigare erbjudit typbetyg på både Boeing, Airbus, ATR och CRJ, men detta är för närvarande tagits av affischen eftersom marknaden lyckligtvis inte kräver att eleverna själva investerar i typbetygsutbildningen. Om marknaden förändras är det väldigt lätt för GreyBird att återuppta denna träningsaktivitet, men för tillfället. är det onödigt.

Den integrerade utbildningen är CSN-godkänd. Utöver CSN får du även tillägg eftersom utbildningen är egenbetald. Du kan se statens CSN-taxor och tilläggstaxan här.

Ljungbyhed

På vår bas i Ljungbyhed finns det många rum som man kan hyra för en rimlig peng. Du är mycket välkommen att kontakta GreyBird Pilot Academy, så kan vi hjälpa dig.

Stockholm

Om din bas är i Stockholm måste du själv hitta bostad

Flyger på andra baser än den egna

När du ska flyga från en annan bas än din egen tillhandahåller GreyBird boende åt dig under den aktuella perioden.

Om du väljer att bosätta dig längre bort från skolan och behöver skjutsas med bil varje dag kan du få reseersättning utöver din CSN. Du måste uppfylla något av de särskilda villkoren för att få kilometerersättning:

 • Linje: Det går inte att resa med buss, tåg eller tunnelbana på hela eller delar av linjen mellan din bostadsort och din utbildningsort. Det innebär vanligtvis att det måste vara mer än 12 km från din bostadsort till första möjliga kollektivtrafik.
 • Väntetid: Din totala väntetid på buss, tåg eller tunnelbana är minst två timmar per. undervisningsdag. Med väntetid avses den tid som går mellan att du kommer till din utbildningsort och att undervisningen startar och/eller när undervisningen är över.
 • Restid: Din användning av buss, tåg eller tunnelbana förlänger din totala restid från bostad till utbildningsort pr. dag med mer än två timmar jämfört med körning.
  114 §: Du har en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och är godkänd för att stödja köp av bil enligt 114 § i socialtjänstlagen.

Du kan läsa mer om hur du ansöker om milpengar här.

En del elever cyklar till flygplatsen, andra har skoter och en del åker tillsammans. Vi har elever från hela landet och redan efter första veckan börjar eleverna samköra till och från skolan och på helger.

Ja. Som student upplever du inte kostnaden för att landa på de flygplatser du skickas till. GreyBird Pilot Academy har avtal med i stort sett alla danska flygplatser och gör upp direkt med dem. I händelse av att du kommer till en plats som inte är överenskommen – det kan vara utomlands – kan du bli debiterad en landningsavgift, men du lämnar helt enkelt in ditt kvitto till ekonomiavdelningen, så återbetalar GreyBird dina utlägg. Endast i mycket speciella fall, där studenter har specifika önskemål om banor som är särskilt dyra, står eleven för avgiften, men det är bara något som händer när man som student väljer en sådan bana – ett exempel kan vara Köpenhamns flygplats.

En Class 1 Medical måste förnyas var 12:e månad. Detta kan göras från den 9:e månaden, så att du förlänger din medicinska giltighetstid med 12 månader från utgången. Om du förnyar din medicin före den 9:e månaden förlänger du din medicins giltighetstid med 12 månader från förnyelsedatumet. Du kan förnya din medicin hos en flygläkare. Du hittar en översikt över danska flygläkare här. Observera att en flygläkare inte kan utfärda en första läkarundersökning, utan endast kan förnya en läkarundersökning. För att få en läkare måste du gå till ett Aero-läkarcenter. Du kan kontakta GreyBird Pilot Academy för vägledning om var dessa finns och var väntetiden är kortast.

Det bör dock nämnas att priset inte är detsamma som ett förstagångsnummer. Priset för förnyelsen är ca. 5.300 SEK. När du senare kommer till jobbet är det ofta arbetsgivaren som står för denna kostnad.

Om man har otur eller bara har en dålig dag, kan även den bästa studenten dumpa ett prov. Om du skulle dumpa ett prov – oavsett om det är teoretiskt eller praktiskt – kan du ta om provet. I samband med ett dumpat prov kan ytterligare undervisning krävas. Detta beror på hur du dumpade och din historia i allmänhet. Det finns ett tak på hur många tentor man kan dumpa, men det är ytterst sällan eleverna kommer i närheten av det. GreyBird Pilot Academy guidar dig noggrant om hur du navigerar mellan deadlines och examenstak som finns tillgängliga.

Ingen utbildningsinstitution kan garantera dig ett jobb efter examen! Om en läroanstalt trots allt är stolt över att lova dig ett jobb, då måste du se till att få det svart på vitt med åtföljande juridiskt bindande underskrift. På GreyBird Pilot Academy håller vi vad vi lovar, och därför lovar vi inte allt! Av denna anledning kan och kommer vi inte att garantera ett jobb efter examen. Den primära drivkraften för att få jobb efter examen är studenten själv! Anställningstryggheten beror mycket på hur eleven sköter utbildningen.

På GreyBird Pilot Academy gör vi mycket för att våra elever från första skoldagen ska kunna börja nätverka med instruktörer, ledning och andra som har sin vardag i skolan. Eleven, som möter förberedd för undervisning och inte sitter på bakre raden med fötterna uppe på bordet, har större chans att få jobb direkt efter avslutad utbildning. Flygbranschen är en relativt liten bransch och företagen bryr sig verkligen om de unga piloternas attityder. Det är inte svårt att hitta en pilot som kan styra ett flygplan. Det är en större utmaning att hitta en pilot som dyker upp väl förberedd till jobbet, är tillmötesgående mot företagets kunder och som kan fatta bra beslut. Under hela utbildningen gör vi mycket för att påverka våra elever i den riktningen. Eleven får uppleva att man under utbildningen inte bara ska lära sig att flyga – man ska också lära sig att ta ansvar och ha bra attityder. Vi gör detta enbart för att förbättra våra elevers chanser att få jobb direkt. Det finns ingen jobbgaranti, men inte heller om du tar en högskoleexamen på 5 år.

Vårt nya kurs består vanligtvis av 10-20 elever – både tjejer och killar. Vi startar nya lag i januari och augusti.

Ett läkarintyg klass 1 är ett medicinskt godkännande av din hälsa. En Class 1 Medical är toppklassificeringen och det är certifikatet man måste ha om man ska flyga med passagerare. Det finns inga krav på längd eller vikt – inte heller krav på kondition eller speciell styrka. För att kunna få en Klass 1 Medical måste du ha normal syn, du får ha glasögon och du får inte misslyckas med något väsentligt. Exempel på sjukdomar som man inte kan ha om man ska skaffa en Class 1 Medical är diabetes och epilepsi, men även mentalt begränsande diagnoser kan utesluta en Class 1 Medical. Det finns även tillstånd som inte kan kombineras med en Klass 1 Medical t.ex. dubbelseende eller brist på färgseende.

Ett EASA-certifikat är ett europeiskt certifikat. Det är det högst rankade certifikatet i världen och certifikatet vi utfärdar på GreyBird Pilot Academy. Ett FAA-certifikat är ett amerikanskt certifikat. Det är något lättare att skaffa. Av samma anledning ger det amerikanska certifikatet inte merit för en europeisk utbildning. Alla prov och all undervisning måste genomföras om du vill konvertera ett FAA-certifikat till ett EASA-certifikat. För jämförelse, bara omvandling av ett EASA-certifikat till ett FAA-certifikat kräver ett flygtest.

Det engelska språket är centralt för flyget. Du ska inte vara felfri eller utan accent, men det är viktigt att du inte har problem med att läsa en engelsk bok och att du inte är rädd för att bli undervisad i ett ämne på engelska. Som sagt, vi pratar naturligtvis svenska i klassrummet på GreyBird, men materialet är på engelska, alla prov är på engelska och på planet pratar vi engelska.

Gymnasiet är aldrig en dålig idé om man trivs i miljön. En gymnasieutbildning höjer din akademiska nivå avsevärt i förhållande till grundskolan. Om du känner att du kan förbättra dina kunskaper och gillar att gå i skolan är Gymnasiet en riktigt bra idé. Det finns inget krav på gymnasieutbildning för att bli pilot, men det finns företag som ställer kravet. Grundläggande kompetenser är engelska, matematik och fysik.

Det är de få som kan få ett studiejobb vid sidan av pilotstudien. Det är en väldigt dyr utbildning och det är orimligt att ta bort fokus från studierna för att tjäna någon liten peng om det på något sätt påverkar din utbildning negativt. Det finns dock perioder under utbildningen där läsbelastningen är mindre men dina studier kräver dig alla tider på veckan och dygnet och ditt flygschema kan komma att ändras med några dagars varsel. Det ska kunna rymma ditt eventuella studentjobb. Det kan aldrig råda någon tvekan om att din pilotstudie är din första prioritet.

Det är inga problem att bära glasögon om man vill bli pilot. Det kan finnas ett max. gräns på +/- 5, men laserkirurgi kan ibland möjliggöra drömmen, även om ögonen retas. Det är mer typiskt att byggnadsfel eller dubbelseende ger problem. Det är bara en flygläkare som kan hjälpa dig att ta reda på om din syn är tillräckligt bra.

Du kan inte vara dålig på matematik och samtidigt vara en skicklig pilot, men du behöver inte heller någon speciell matematisk gåva. Känslan för siffror är viktig. Om du är bra på att ha en känsla för var du ska sluta när du börjar en matte, då är du långt.

Gymnasiet är aldrig en dålig idé om man trivs i miljön. En gymnasieutbildning höjer din akademiska nivå avsevärt i förhållande till grundskolan. Om du känner att du kan förbättra dina kunskaper och gillar att gå i skolan är Gymnasiet en riktigt bra idé. Det finns inget krav på gymnasieutbildning för att bli pilot, men det finns företag som ställer kravet. Grundläggande kompetenser är engelska, matematik och fysik.

Det korta svaret är nej. Det långa svaret är att det faktiskt finns vissa typer av färgblindhet som väl kan kombineras med flygning. Du bör därför söka en flygmedicinsk bedömning för att kontrollera om ditt färgseende är adekvat.

Det finns inga krav på längd eller vikt för att bli pilot men du måste självklart kunna sitta på det skolplan som du ska utbilda dig i. Läkarintyg.

Det är ett politiskt val att pilotutbildningen är självfinansierad i Sverige. Valet är detsamma över hela världen med få undantag,. Pilotutbildningen är en av de enda självbetalda utbildningarna i Sverige.

En pilotlön svänger mycket och detsamma kan sägas om många andra typer av jobb. Sammantaget kan man säga att ju större ansvar, desto mer tidskrävande och ju mer high-end företaget är, desto högre lön. En kapten tjänar vanligtvis 2-3 gånger så mycket som en rorsman, och en rorsmans lön ligger ofta i intervallet 35 000 – 70 000 SEK per. månad.

Det beror mycket på typ av flygplan. De billigaste flygplanstyperna kan hyras från cirka 1 500 SEK per. tid inkl. bränsle. Det finns ingen övre gräns, men något större 4-6 mans reseflygplan – fortfarande med propeller och kolvmotor – kostar typiskt 3 500-5 000 SEK per. timme. Om två motorer behövs är priset vanligtvis dubbelt så högt. Hos GreyBird Pilot Academy kan du hyra en alldeles ny Tecnam P2002JF för 1 500 SEK per. timme.

Klaffar kallas för landningsklaffar / landningsklaffar på danska och är några stora plattor som sitter bak på vingen mot flygplanets kropp. Klaffar ger flygplanet ökad flytkraft och större motstånd vilket gör att du kan flyga långsammare. Klaffar används därför bl.a. under start och landning.

Vill du också bli pilot?

Anmäl dig till utbildningen eller få svar på dina frågor på ett av våra kommande informationsmöten.

Loading...