FAQ - Find svar på de oftest stillede spørgsmål - GreyBird

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de oftest stillede spørgsmål her

Prisen på uddannelsen til pilot svinger mellem kr. 700.000 og kr. 800.000. Prisen dækker alene uddannelsen. Du skal være opmærksom på, at der udover uddannelsesprisen ofte er omkostninger til materialer. Derudover er der omkostninger forbundet med at blive medicinsk godkendt og få udstedt et Class 1 Medical. Derudover er der under uddannelsen et antal prøver, som aflægges overfor Trafikstyrelsen eller en af deres repræsentanter. I alt er der 13 teoretiske eksamener, to praktiske radioprøver og to skill-tests i fly. Alle disse prøver er forbundet med omkostninger til Trafikstyrelsen eller en examiner, der afholder dine skill-tests. Du skal forvente prøveomkostninger for kr. 40-50.000 incl. leje af fly til dine skill-tests.

Under uddannelsen skal der aflægges flere prøver over for myndighederne (Trafikstyrelsen). I alt skal der aflægges:

 • 13 eksamener i forbindelse med ATPL-teorien (Airline Transport Pilot License)
 • To radioprøver: BEG og GEN (med fokus på henholdsvis VFR og IFR)
 • To flyveprøver: CPL og MEIR (Commercial Pilot License og Multi Engine Instrument Rating)

Disse prøver skal ikke betales til skolen og kommer derfor oveni den normale pris. Priserne er varierende fra år til år, men vi anbefaler vores elever at have omkring 20.000 kroner til rådighed til prøvegebyrer under uddannelsen. Beløbene afregnes direkte til Trafikstyrelsen og til eksaminator. Priserne er altså ikke med i prisen på uddannelsen.

Vi går meget op i at sikre vores elever den bedst mulige uddannelse og de bedste vilkår. Uddannelsen kræver en stor økonomisk investering, og vi ønsker at skabe klarhed og overblik over den økonomiske situation for vores elever. Hos GreyBird Pilot Academy skal den samlede pris for uddannelsen ikke betale på en gang – den betales i rater, som du bevæger dig fremad i uddannelsen. Læs mere her.

Du skal have bestået en 9. klasses afgangseksamen, men mange starter med en gymnasial baggrund eller med en anden uddannelse som baggrund. Du skal være god til engelsk, da al undervisningsmaterialet er på engelsk, og det samme er alle eksamener. Du taler engelsk i flyene, når du flyver, men i klasseværelset undervises du på dansk. Også matematik og fysik er vigtige, når du skal være pilot. Udover de faglige krav skal du have udstedt et Class 1 Medical på et Aero medical center. Hos GreyBird arbejder vi sammen med flere og kan være behjælpelig med kontakt til disse. For at blive optaget på uddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve. Prøven består af flere elementer:

 • En matematikprøve
 • En logikprøve
 • En profiltest
 • En samtale

Ved tilmelding til optagelsesprøven på vores hjemmeside får du automatisk tilsendt eksempler på de spørgsmål, der indgår i prøven.

Efter prøven vil du modtage svar fra skolen. Det er en samlet vurdering, der afgør, om du bliver optaget. Samtalen vægter højest i vurderingen.

Ja. Hos GreyBird mener vi, at det er vigtigt at få afprøvet lysten til at styre et fly, så derfor tilbyder vi kommende elever at få en prøvelektion. Turen koster kr. 1.500, som modregnes i din uddannelsespris, hvis du starter hos os efterfølgende.

Det kan du ikke. Du skal blot booke en tid hos et aero medical center. Inden opstart på uddannelsen skal alle elever have et Class 1 Medical. Undersøgelsen tager omkring 4 timer. I løbet af undersøgelsen kommer man igennem forskellige tests: synstest, høreprøve, pusteprøve mv. Desuden skal der afgives urin- og blodprøve. Op til prøven er det vigtigt, at man er veludhvilet. Det er ikke nødvendigt, at man kan løbe en maraton for at kunne få et Class 1 Medical.

Prisen for et Class 1 Medical ligger mellem 6.750 og 15.500 kr.

Du er velkommen til at kontakte GreyBird Pilot Academy, hvis du har brug for vejledning for at finde et center.

Det har historisk svinget meget. På nuværende tidspunkt er der ingen elever, der køber type ratings efter endt uddannelse. De fleste får type rating af det selskab, hvor de bliver ansat, hvilket så til gengæld binder dem i en periode på typisk 2 år.

GreyBird har tidligere udbudt type ratings på både Boeing, Airbus, ATR og CRJ, men dette er pt. taget af plakaten, fordi markedet heldigvis ikke kræver, at elever selv investerer i type rating-uddannelsen. Hvis markedet ændrer sig, er det meget enkelt for GreyBird at genoptage denne træningsaktivitet, men pt. er det unødvendigt.

Den integrerede uddannelse er SU-godkendt. Du modtager udover SU også et tillæg, fordi uddannelsen er selvbetalt. Du kan se statens SU-takster her og tillægssatsen her. Ud over SU og tillægs sats er det muligt at optage et SU-lån; det kan du læse mere om her.

Headquarters – Aarhus Airport 

Der findes mange muligheder i nærheden af Aarhus Airport. Der er talrige værelser, som man kan leje for rimelige penge. Du er meget velkommen til at tage fat i GreyBird Pilot Academy, så kan vi være behjælpelige med at få skabt kontakt mellem dig og en udlejer. Det er naturligvis også en mulighed at bosætte sig i Aarhus. Det er dyrere, og der er mange flere forstyrrende elementer. Vi anbefaler altid vores elever at bosætte sig lokalt ved pladsen og bruge Aarhus by, når der er tid til det. Der er gode busforbindelser til og fra Aarhus.

København

Hvis du har base i København, skal du selv sørge for bolig.

Flyvning på andre baser end ens egen

Når du skal flyve på en anden base end din egen, så sørger GreyBird for bolig til dig i den pågældende periode.

Hvis du vælger at bosætte dig længere væk fra skolen og har behov for at transportere dig i bil hver dag, kan du få kørepenge udover din SU. Du skal opfylde en af de særlige betingelser for at få kilometerpenge:

 • Strækning: Det er ikke muligt at køre med bus, tog eller metro på hele eller dele af strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Det betyder typisk, at der fra din bopæl til første mulige offentlige transportmiddel skal være mere end 12 km.
 • Ventetid: Din samlede ventetid på bus, tog eller metro er på mindst to timer pr. undervisnings dag. Med ventetid menes den tid, der er, mellem du ankommer til dit uddannelsessted, og undervisningen starter, og/eller når undervisningen er slut.
 • Rejsetid: Din brug af bus, tog eller metro forlænger din samlede rejsetid fra bopæl til uddannelsessted pr. dag med mere end to timer i forhold til bilkørsel.
 • § 114: Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

Du kan læse mere om, hvordan du søger kilometerpenge her.

Derudover kører der busser på hele Djursland, og man kan erhverve sig et buskort som studerende. Nogle elever cykler til lufthavnen, andre har en scooter, og nogle kører sammen. Vi har elever fra hele landet, og allerede efter første uge begynder eleverne at køre sammen til og fra skole og på weekend.

Ja. Som elev oplever du ikke udgifter ved at lande i de lufthavne, du bliver sendt til. GreyBird Pilot Academy har aftaler med stort set alle danske lufthavn og afregner direkte med dem. I det tilfælde at du kommer til en plads, der ikke er aftale med – det kunne være i udlandet – kan du blive opkrævet en landingsafgift, men du afleverer blot din kvittering hos økonomiafdelingen, og så refunderer GreyBird dine udgifter. Kun i ganske særlige tilfælde, hvor elever har specifikke ønsker om baner, der er særligt dyre, påfalder afgiften eleven, men det er udelukkende noget, der sker, når du som elev selv vælger sådan en bane – et eksempel kunne være Københavns Lufthavn, hvis du læser på vores base i Aarhus.

Et Class 1 Medical skal fornyes hver 12. måned. Det kan ske fra den 9. måned, således at du forlænger dit medicals gyldighedsperiode med 12 måneder fra udløb. Hvis du fornyer dit medical før den 9. måned, forlænger du dit medicals gyldighedsperiode med 12 måneder fra fornyelsesdagen. Du kan forny dit medical hos en flyvelæge. Du kan finde en oversigt over danske flyvelæger her. Bemærk, at en flyvelæge ikke kan udstede et initialt medical, men kun kan forny et medical. For at få udstedt et medical skal du til et Aero medical center. Du kan kontakte GreyBird Pilot Academy for at få vejledning i, hvor disse ligger, og hvor ventetiden er kortest.

Det skal dog nævnes, at prisen ikke er den samme som en førstegangsudstedelse. Prisen for fornyelsen er ca. 1.000 kr. Når man senere er kommet i arbejde, er det ofte arbejdsgiveren, der dækker denne omkostning.

Hvis man er uheldig eller bare har en dårlig dag, kan selv den bedste elev dumpe en eksamen. Hvis du skulle dumpe en prøve – hvad end den er teoretisk eller praktisk – kan du tage prøven om. Der kan i forbindelse med en dumpet prøve være krav om ekstra undervisning. Dette afhænger af, hvordan du dumpede og din historik i øvrigt. Der er et loft over, hvor mange eksamener man kan dumpe, men det er yderst sjældent, at elever kommer tæt på det. GreyBird Pilot Academy vejleder dig omhyggeligt i, hvordan du skal navigere i de deadlines og eksamenslofter, der findes.

Ingen uddannelsessteder kan garantere dig et arbejde efter endt uddannelse! Hvis en uddannelsesinstitution alligevel formaster sig til at love dig et arbejde, så skal du sørge for at få det sort på hvidt med dertilhørende juridisk bindende underskrift. Hos GreyBird Pilot Academy holder vi, hvad vi lover, og derfor lover vi ikke alt! Af den grund kan og vil vi ikke garantere et job efter endt uddannelse. Den primære drivkraft til at få et job efter endt uddannelse er eleven selv! Jobsikkerheden afhænger nemlig meget af, hvordan eleven klarer uddannelsen.

Hos GreyBird Pilot Academy gør vi meget ud af, at vores elever fra første skoledag kan begynde at netværke med instruktører, ledelsen og andre, som har deres daglige gang på skolen. Eleven, som møder forberedt op til undervisning og ikke sidder på bagerste række med fødderne oppe på bordet, har en større chance for at få et arbejde lige efter uddannelsens afslutning. Luftfartsbranchen er en forholdsvis lille branche, og selskaberne går rigtig meget op i, hvordan de unge piloters adfærd er. Det er ikke svært at finde en pilot, som kan styre en flyvemaskine. Det er en større udfordring at finde en pilot, som møder velforberedt op på arbejde, er imødekommende over for selskabets kunder, og som kan træffe gode beslutninger. Vi gør under hele uddannelsen meget ud af at præge vores elever i den retning. Eleven vil opleve, at man under uddannelsen ikke blot skal lære at flyve – man skal også lære at tage ansvar og have en god adfærd. Vi gør dette ene og alene for at forbedre vores elevers muligheder for at komme i job med det samme. Der er ingen jobgaranti, men det er der heller ikke, hvis man tager en universitetsuddannelse på 5 år.

Vores nye hold består typisk af 10-20 elever – både piger og drenge. Vi starter nye hold i januar og august.

Det kommer meget an på øjnene, der ser. Det koster ikke penge at blive jagerpilot, men det koster en meget lang binding til forsvaret, som det er ekstremt dyrt at komme ud af. Omkostningen ved at bryde aftalen er flere millioner kroner. Når man har afsluttet sin militære tjeneste, står man uden civile rettigheder – man må altså IKKE flyve et civilt fly. For at opnå den rettighed skal man tage et civilt certifikat. Hvis man ønsker at arbejde som airline pilot, skal man have et kommercielt certifikat, som er det, man opnår ved at tage den integrerede uddannelse, som GreyBird Pilot Academy udbyder.

Et Class 1 Medical certifikat er en lægelig godkendelse af dit helbred. Et Class 1 Medical er den øverste klassificering, og det er det certifikat, man skal have, hvis man skal flyve med passagerer. Der er ikke krav til højde eller vægt – heller ikke krav om kondition eller særlig styrke. For at kunne få et Class 1 Medical skal man have normalt syn, man må gerne bruge briller, og man skal ikke fejle noget væsentligt. Eksempler på sygdomme, man ikke kan have, hvis man skal erhverve sig et Class 1 Medical, er diabetes og epilepsi, men også mentalt begrænsende diagnoser kan udelukke et Class 1 Medical. Der er også tilstande, der ikke kan kombineres med et Class 1 Medical f.eks. dobbeltsyn eller manglende farvesyn.

Et EASA Certifikat er et europæisk certifikat. Det er det højest rangerende certifikat i verden og det certifikat, vi udsteder hos GreyBird Pilot Academy. Et FAA Certifikat er et amerikansk certifikat. Det er noget lettere at erhverve. Af samme grund giver det amerikanske certifikat ikke merit på en europæisk uddannelse. Samtlige eksamener og al undervisning skal gennemføres, hvis man ønsker at konvertere et FAA Certifikat til et EASA Certifikat. Til sammenligning kræver det blot en flyveprøve at konvertere et EASA Certifikat til et FAA Certifikat.

Det engelske sprog er centralt i luftfart. Du skal ikke være fejlfri eller uden accent, men det er væsentligt, at du ikke har problemer med at læse en engelsk bog, og at du ikke frygter at blive undervist i et fag på engelsk. Når det er sagt, så taler vi naturligvis dansk i klasselokalet hos GreyBird, men materialet er på engelsk, alle prøver er på engelsk, og i flyet taler vi engelsk.

Det er de færreste, der kan overkomme et studiejob ved siden af pilotstudiet. Det er en meget dyr uddannelse, og det er ufornuftigt at fjerne fokus fra dine studier for at tjene nogle småpenge, hvis det på nogen måde påvirker din uddannelse negativt. Der er dog perioder under uddannelsen, hvor læsebelastningen er mindre, men dit studie kræver dig på alle tider af ugen og døgnet, og din flyve-schedule kan ændres sig med få dages varsel. Det skal dit eventuelle studiejob kunne rumme. Der må aldrig opstå tvivl om, at dit pilotstudie er din førsteprioritet.

Det er ikke et problem at have briller, hvis du vil være pilot. Der kan være en max. grænse på +/- 5, men laserkirurgi kan nogle gange muliggøre drømmen, selv hvis øjnene driller. Det er mere typisk, at bygningsfejl eller dobbeltsyn giver problemer. Det er alene en flyvemediciner, der kan hjælpe dig med at finde ud af, om dit syn er tilstrækkeligt godt.

Man kan ikke være dårlig til matematik og samtidig være en dygtig pilot, men man behøver heller ikke en særlig matematisk begavelse. Talfornemmelse er vigtig. Hvis du er god til at have en fornemmelse for, hvor du skal ende, når du begynder et regnestykke, så er du langt.

Gymnasiet er aldrig en dårlig ide, hvis du trives i miljøet. En gymnasial uddannelse hæver dit faglige niveau markant i forhold til folkeskolen. Hvis du føler, at du med fordel kan dygtiggøre dig og kan lide at gå i skole, er Gymnasiet en rigtig god ide. Der er ikke et krav om gymnasial uddannelse for at blive pilot, men der findes selskaber, der stiller kravet. Væsentlige kompetencer er engelsk, matematik og fysik.

Det korte svar er nej. Det lange svar er, at der faktisk findes visse typer af farveblindhed, som godt kan kombineres med flyvning. Du skal derfor søge en flyvemedicinsk vurdering for at få verificeret, om dit farvesyn er tilstrækkeligt.

Der er ingen krav til højde eller vægt for at blive pilot, men du skal naturligvis kunne være i det skolefly, som du skal træne i. Stor overvægt kan til gengæld medfører kredsløbsproblemer, og det kan udelukke dig i forhold til at opnå et Class 1 Medical certifikat.

Det er et politisk valg, at pilotuddannelsen er selvfinansieret. Valget er det samme i hele verden. Pilotuddannelsen er en af de eneste selvbetalte uddannelser i Danmark.

En pilotløn svinger meget, og det samme kan siges om mange andre typer af jobs. Overordnet kan man sige, at jo større ansvar, jo mere tidskrævende og jo mere high-end selskabet er, des højere er lønnen. En kaptajn tjener typisk 2-3 gange så meget som en styrmand, og en styrmands løn ligger ofte i spændet kr. 25.000 – 50.000 pr. måned.

Ja det kan man. Der ligger en fin græsbane midt på øen. GreyBird Pilot Academys uddannelsesprogram går bl.a. forbi Samsø, der ligesom Læsø og Ærø bliver gæstet flittigt af vores elever.

Det kommer meget an på flytypen. De billigste flytyper kan lejes fra omkring kr. 1.100 pr. time inkl. brændstof. Der er ingen øvre grænse, men lidt større 4-6 mands rejsefly – stadig med propel og stempelmotor – koster typisk kr. 2.500-3.500 pr. time. Hvis der skal to motorer til, er prisen typisk dobbelt så høj. Hos GreyBird Pilot Academy kan man leje en meget ny Tecnam P2002JF for kr. 1.100 pr. time.

Flaps hedder landeklapper/landingsklapper på dansk og er nogle store plader, der sidder bagerst på vingen ind mod flyets krop. Flaps giver flyet øget opdrift og større modstand, hvilket bevirker, at man kan flyve langsommere. Flaps anvendes derfor bl.a. under start og landing.

Vil du også være pilot?

Tilmeld dig uddannelsen eller få svar på dine spørgsmål, til et af vores kommende informationsmøder

Loading...