Hvad koster det at blive pilot - GreyBird Pilot Academy

Få overblik over priser og finansiering

Medical Class 1
Afspil video

Hvad koster det at blive pilot?

I dette afsnit beskriver vi uddannelsens omkostninger, andre relaterede omkostninger forbundet med at blive pilot samt din indkomstsituation som pilotstuderende. Den samlede pris for uddannelsen skal ikke betale på en gang – den betales i rater, som du bevæger dig fremad i uddannelsen.

 

Læs mere om uddannelsen og få en prisoversigt længere nede.

Overblik over omkostningerne

Uddannelsen

729.000 kr.

Class 1 Medical

Mellem 10.250-18.500 kr. inkl. fornyelse

Andre gebyrer

ca. 44.000 kr.

Omkostninger og rater

  • Administrationsgebyret faktureres, når du underskriver uddannelseskontrakten. Dette gebyr sikrer dig en plads i din klasse og fastfryser prisen i uddannelseskontrakten.
  • Startgebyret skal betales en måned før, din uddannelse starter. Dette gebyr dækker alle administrationsomkostninger, møder (der ikke er en del af uddannelsen), software-licenser, uniform, værktøjer samt fag i uddannelsen, som ikke er EASA-relaterede, for eksempel lederkursus.
  • Modul 1 skal betales i uddannelsens første måned og dækker alle flyvninger i enmotors fly samt al grundlæggende teori inklusive det første radiocertifikat (BEG). Dette modul inkluderer flyve faserne 1, 2 og 3 og dækker samlet set 75 flyvetimer i P2002JF enmotors flyet – heraf er 50 timer soloflyvning.
  • Modul 2 betales i uddannelsens syvende måned. Dette modul indeholder alle ATPL-teorifagene inklusive det andet radiocertifikat (GEN). Undervisningen i de 12 ATPL-fag foregår i blokke – typisk tre blokke med fire fag i hver – og hver blok efterfølges af en eksamensperiode, som kaldes en “sitting”. Normalt bruger man tre sittings på at bestå alle fag. 
  • Modul 3 betales i uddannelsens 15. måned. Dette modul indeholder al IFR-flyvning, al CPL-træning, al UPRT-træning og al proceduretræning i simulator. Modulet dækker samlet set 62 flyvetimer i P2006T tomotorers flyet, 25 timer i P2006T procedure-simulator og tre timers UPRT-træning.
  • Modul 4 betales i uddannelsens 21. måned. Dette modul indeholder APS MCC-kurset, hvilket betyder alle teoritimer samt 40 timers flyvetræning i A320-simulatoren. Dette foregår i GreyBirds hovedkvarter.

Vi hjælper dig med at holde det økonomiske overblik

Vi har udviklet vores egen digitale platform til administration af uddannelsen. Systemet hedder SmartBird og vil være din hjælpende hånd hele vejen igennem uddannelsen til at holde overblikket over, hvor tæt du er på at din drøm om at blive erhvervspilot. 

I SmartBird har du det fulde overblik over økonomien ift. uddannelsen, samt hvor langt du er i dine lektioner.

Uddannelsen

Vi tilbyder en modul-baseret betalingsordning

Hvis du drømmer om at blive pilot, har du nok spurgt dig selv, hvad en pilotuddannelse koster. Så hvad er prisen for at blive pilot?

Hos GreyBird betaler du for uddannelsen i moduler. Det betyder, at du ikke bliver opkrævet for dele af uddannelsen, som du ikke har påbegyndt. Modulerne er konstrueret således, at de har en afgrænset periode og der er en naturlig sammenhæng i alle dele af et modul. Skulle det af en eller anden årsag ske, at du må afbryde din uddannelse, f.eks. pga. sygdom, får du naturligvis refunderet den del af det modul du har betalt for, som du endnu ikke har gennemført. Ved modul betaling er du sikret en nem og overskuelig betalings struktur, at du aldrig kommer til at betale for noget du ikke får og at selv, hvis du må afbryde din uddannelse, får du refunderet for den undervisning du endnu ikke har gennemført. Samtidig er der få betalinger gennem uddannelsen så det er let for både dig og os, at holde styr på finanserne.

Vi går meget op i at sikre vores elever den bedst mulige uddannelse og de bedste vilkår. Pilotuddannelsen kræver en stor økonomisk investering, og vi ønsker at skabe klarhed og overblik over vores elevers økonomiske situation for vores elever. Den samlede pris for uddannelsen skal ikke betale på en gang – den betales i rater, som du bevæger dig fremad i uddannelsen. Se ovenfor for et detaljeret overblik.

Regningerne er altid specificerede, og du kan følge med i SmartBird, som er vores egen digitale platform til administration af uddannelsen. Her kan du til enhver tid se, hvor tæt du er på, at din drøm om at blive erhvervspilot bliver opfyldt. I SmartBird er det også synligt, hvor hver enkelt lektion hører til, således kan du for hver enkelt lektion se hvilket modul lektionen hører til i. På samme måder kan du genfinde din instruktørs kommentarer og gode råd til dig for alle de lektioner du har gennemført, når du ønsker det.

Alle landingsafgifter er med i den samlede pris hos GreyBird Pilot Academy. Under uddannelsen til erhvervspilot kommer vores elever rundt til næsten alle flyvepladser og lufthavne i Danmark. Det skal dog nævnes, at hvis man ønsker at komme til helt særlige lufthavne som Kastrup Lufthavn, betaler man selv landingsafgiften, da denne ikke indgår i det planlagte program. Vi opfordrer desuden vores elever til at flyve til destinationer i Europa i løbet af pilotuddannelsen, og i de fleste tilfælde dækker GreyBird også disse landingsafgifter. Der vil dog være enkelte destinationer, hvor vi vil opkræve landingsafgiften.

Det er meget sandsynligt, at en del af din uddannelse kommer til at foregå på en anden base en din egen. Det vil sige, at du fx kommer en tur til Spanien for at flyve i det dejlige vejr om vinteren. Alle rejseomkostninger og alle indkvarteringsomkostninger ved en sådan tur. er dækket af dine modulbetalinger.

Du får også muligheden for at flyve en del af din træning som flerdages togter. Dette sker typisk ved, at to elever og en instruktør drager afsted mod en destination enten højt mod nord eller i middelhavsområdet, sådan en tur kan vare 3-5 dage og der er masser af flyvning for begge elever. De eneste omkostninger du får ved, at vælge at prøve kræfter med Europa som trænings område er de overnatninger du selv får. Vi synes det er en rigtig god ide, at tage disse togter og derfor dækker vi alle omkostninger for instruktøren. Som elev skal du blot betale din egne overnatninger og forplejning.

Class 1 Medical

Beløbet er ikke inkluderet i GreyBirds pris på pilotuddannelsen

Inden du starter på uddannelsen som erhvervspilot, skal du have et class 1 medical til ca. 7.000 kr. Et class 1 medical er den lægeattest, der kræves, for at du kan blive erhvervspilot. Class 1 medical skal fornyes hvert år. Prisen for en fornyelse er ca. 1.000 kr., og den kan foretages hos en af landets mange flyvelæger, som findes både i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Når du efter endt uddannelse er kommet i arbejde, er det ofte arbejdsgiveren, der dækker denne omkostning.

Vi har lavet en oversigt over hvor du kan få taget Class 1 Medical som du kan se inde på vores side for Class 1 Medical

Prøver og eksamener

Vi har betalingsplaner og budgetter, som giver dig et godt udgangspunkt for at tale med banken

I løbet af pilotuddannelsen skal der aflægges flere prøver over for myndighederne (Trafikstyrelsen). I alt skal der aflægges:

  • 13 eksamener i forbindelse med ATPL-teorien (ATPL=Airline Transport Pilot License)
  • To radioprøver: BEG og GEN (med fokus på henholdsvis VFR og IFR)
  • To flyveprøver: CPL (Commercial Pilot License) og MEIR (Commercial Pilot License og Multi-Engine Instrument Rating)

Udgiften til disse prøver skal ikke betales til skolen. Priserne for prøverne varierer fra år til år, men vi anbefaler vores elever at have omkring 20.000 kr. til rådighed til prøvegebyrer under uddannelsen. Beløbene afregnes direkte med Trafikstyrelsen og eksaminator. Beløbene er altså ikke medregnet i GreyBirds pris på pilotuddannelsen.

Hvis man er uheldig eller bare har en dårlig dag, kan selv den bedste elev dumpe en eksamen. Hvis det sker, at man ikke består en eksamen, får man naturligvis lov til at prøve igen. Du har ikke utallige forsøg, men vi har endnu ikke oplevet, at en elev ikke er kommet igennem uddannelsen på grund af dumpede prøver. Dumper man en teoriprøve i et af de 13 ATPL-fag, vil det komme til at koste et nyt prøvegebyr for at gå til eksamen igen. Dette beløb skal afregnes direkte med Trafikstyrelsen. Det samme gør sig gældende for de praktiske prøver (praktiske prøver afregnes med GreyBird, men indgår ikke i ovennævnte uddannelsespris).

Hvis du skal i banken og låne penge til det, som det koster at tage pilotuddannelsen, er der hjælp at hente hos GreyBird. Vi har betalingsplaner og budgetter, som giver dig et godt udgangspunkt for at tale med banken. Husk, at du som studerende hos GreyBird har ret til forhøjet SU under uddannelsen https://www.su.dk/satser/.

Uddannelsesaftalen er din sikkerhed

Vi anbefaler altid, at man underskriver en uddannelsesaftale, inden uddannelsen påbegyndes.

Da du selv skal betale for din pilotuddannelse, er det meget vigtigt, at der ikke kommer uventede udgifter. Vi anbefaler altid, at man underskriver en uddannelsesaftale, inden uddannelsen påbegyndes, da det stiller krav til uddannelsesinstitutionen.

Uddannelsesaftalen er DIN sikkerhed for, at skolen ikke ændrer sine priser eller på anden vis ændrer på, hvad det koster for dig at blive pilot. Når du har bestået din optagelsesprøve hos GreyBird Pilot Academy, og vores og dine forventninger er afstemt, udarbejder vi uddannelsesaftalen til dig. Så snart den er underskrevet, er du klar til at begynde på studiet!

Vil du også være pilot?

Tilmeld dig uddannelsen eller få svar på dine spørgsmål, til et af vores kommende informationsmøder

Loading...