Om os - Læs vores historie - GreyBird Pilot Academy

Om GreyBird

Medical Class 1
Afspil video

Personerne bag GreyBird

  • Søren Møller: ejer 50% og er en af de oprindelige grundlæggere af GreyBird. Søren har en baggrund inden for Telekom og ledelse, og han har været iværksætter i mere end 20 år.
  • Jens Stausholm: ejer 50% og er bestyrelsesmedlem. Jens er en utrolig succesfuld forretningsudvikler fra Aarhus.

Historien bag GreyBird

GreyBird blev etableret i 2013, og på den korte tid, der er gået siden da, er virksomheden vokset betragteligt. Ikke nok med at GreyBird er den største og mest succesfulde pilotskole i Danmark, GreyBird har også etableret baser i Sverige og Spanien. Virksomheden oplever fortsat en sund vækst, og GreyBird er kommet gennem pandemien med positive tal på bundlinjen – en pandemi, der ellers skabte store problemer for industrien i 2020-2021. GreyBird står nu stærkere og bedre kvalificeret til at fortsætte vores udvidelse i Europa end nogensinde tidligere.

GreyBird blev etableret af tre meget forskellige, men meget dygtige personer, som alle lagde deres hjerteblod i de første år af GreyBirds historie. Kun ved hjælp af hårdt arbejde samt helt nye måder at bygge en flyveskole op på har det været muligt at vækste virksomheden i så høj grad, som det er tilfældet. I dag er GreyBird ejet af en af de oprindelige grundlæggere samt en finansiel investor, men de fleste af de oprindelige grundlæggere er stadig en del af ledelsen. GreyBird har mere end 35 fastansatte i tre forskellige lande, og det er lykkes os at vækste – selv under pandemien.

GreyBirds ånd lever videre. Vi vil være de bedste, vi vil være fair i vores måde at behandle andre mennesker på, og vi vil arbejde sammen med kolleger og studerende, som har høje forventninger til sig selv og til den organisation, som de arbejder og studerer i.

GreyBirds træningsfilosofi

GreyBirds træningsfilosofi er baseret på tre overbevisninger repræsenteret af søjler. Disse tre søjler er altid omdrejningspunktet, når vi taler om at forandre vores uddannelse, værktøjer eller planlægning. Disse tre søjler gør GreyBird til den virksomhed, den er.

Søjle 1: Positiv træning

Positiv træning er et GreyBird-udtryk. Det er det modsatte af negativ træning, som er, når man lærer noget, som vil ødelægge, skade eller fjerne andre færdigheder, som man har lært. Et godt eksempel er, hvis man udskifter træningsfly alene af den årsag, at man ønsker at spare penge. En anderledes type fly tilføjer unødvendig kompleksitet; flowet i cockpittet bliver et andet, og de hastigheder, du skal huske, ændres – bare for at nævne et par ting. Det udgør en sand risiko, at du måske anvender de forkerte hastigheder, flows eller producerer i de to forskellige fly, og dette forøger risikoen for fejl. Derudover bliver din indlæring langsommere. Det at tilføje denne risiko ved at gøre uddannelsesstedets flåde uensartet og tvinge de pilotstuderende til at flyve i forskellige fly er et meget godt eksempel på negativ træning. Et andet godt eksempel på negativ træning er, hvis teori-instruktørerne bruger deres eget materiale i undervisningen. Dette vil uden tvivl betyde, at der er mange forskellige bud på og tanker om, hvordan man strukturerer undervisningen, og hvordan man præsenterer information, som de studerende skal forstå.

Positiv træning derimod er, når undervisningen fører videre til det næste skridt. Det vil sige, når intet af det, du lærer, står i modsætning til anden viden eller uden grund komplicerer det, du skal gøre. For eksempel når al undervisningsmaterialet følger den samme røde tråd. Vi stræber efter at fjerne al negativ træning fra vores uddannelse, og vi er overbeviste om, at vi har stor success med det. Her er nogle gode eksempler på positiv træning: 

  • Du kommer aldrig til at flyve i to forskellige typer fly i samme modul.
  • Du kommer aldrig til at gå fra en flytype til en anden og tilbage til den første.
  • Proceduresimulatoren er en nøjagtig replika af det tomotorede IFR-træningsfly.
  • Det er den samme motortype, der er i det enmotorede fly som i det tomotorede.
  • Alle de præsentationer, der bliver brugt i klasseværelset, er udviklet af GreyBird, og de følger samme struktur og standard.
  • Opbygningen af manualer og navne på manualer, som bruges til den grundlæggende flyvetræning, svarer til dem, der bruges i den mere komplekse træning – selv i MCC-kurset.
  • Vores undervisningsmetoder og materialer er yderst standardiserede og anvendes af alle vores instruktører. Dette er muligt, fordi vi bruger næsten udelukkende fuldtidsansatte instruktører i modsætning til den typiske brug af freelance-instruktører. Derfor er der færre mennesker, der bruger mere tid i vores virksomhed, og de får ingen negativ træning fra andre organisationer.

Vi tror på, at den første søjle i vores træningsfilosofi er afgørende for, at vi kan opnå høje standarder for vores studerende og for, at vi er i stand til at levere et førsteklasses produkt.

Søjle 2: Omhyggelig, ansvarlig, kompetent

Luftfartsindustrien er meget fokuseret på “KSA”, som står for Knowledge, Skills and Attitude (viden, færdigheder og attitude). Det er der god grund til. Omfattende studier har vist, at når tilstrækkelig viden, færdigheder og den rette attitude er til stede i et cockpit, er sandsynligheden for, at der sker uheld markant mindre sammenlignet med, når blot en af de tre mangler. Som flyskole er det vores ypperste mål at sikre, at alle de studerende, der går på GreyBird Pilot Academy, opnår det rette niveau i forhold til såvel viden og færdigheder som til den rette attitude. Industrien har en generel udfordring, som vi tror, vi har fundet en virkelig god løsning på. Udfordringen er, at viden og færdigheder bliver testet grundigt og fulgt meget nøje i løbet af uddannelsen og de flyveprøver, der udføres. Sådan er lovgivningen, og den har været på plads i mange år. Men man har ikke rigtig set på attitude. Og hvordan uddanner man egentlig i attitude, hvordan får man en bedre attitude, og er der behov for det?

Når man ansætter piloter luftfartsindustrien, er det almindeligt anerkendt, at man vurderer viden, færdigheder og attitude i ansættelsessamtalen og i simulatortest. Færdigheder har 10% vægt, viden 20% vægt og attitude 70% vægt. Man kan altså være en ret kompetent pilot med gode færdigheder uden at være en god kandidat til et givet job. Vi tror, at denne problemstilling er enorm og forholdsvist negligeret i de fleste pilotskoler.

Vi har udviklet en arbejdsmetode, som sikrer, at vores studerende får et tilstrækkeligt højt niveau både i forhold til viden og færdigheder og til den rette attitude. Vi træner det igen og igen, når vi træner arbejdsmetoder og tankegang. Systemet roterer rundt om de tre ord Omhyggelig, Ansvarlig, Kompetent.

Det er vigtigt at forstå, at dette system på ingen måde udfordrer eller erstatter KSA, men vi tror på, at det er opskriften på at gøre en person KSA-bevidst. Det virker simpelthen ikke at sige til en person, at “din attitude er ikke god nok” og så forvente, at personen forbedrer sin attitude på baggrund af det. Vi bliver nødt til at antage, at alle studerende har gjort deres bedste på den måde, som de finder bedst – hvor forkert den end måtte være. Når en studerendes fejl handler om en fejlberegning eller mangel på færdigheder i cockpittet, er det nemt at rette og forklare – og forvente, at den studerende lærer af det. Når vi gør det, håndterer vi det, som alle håndterer, og det er ca. 30% af vægten af arbejdsgiverens beslutning, når en nyuddannet pilot søger job. Vi skal tage fat på de resterende 70% for at lykkes med vores opgave.

De tre pile, man kan se på billedet ovenfor, former en cirkel, og det er vigtigt. Vores mål er at introducere en repetitiv måde at arbejde på og en forståelse for, hvordan man skal arbejde for at blive og forblive en fantastisk pilot. Omhyggelig, ansvarlig og kompetent – alle tre skal være en del af den, du er. Vejen til at blive en fantastisk pilot med den rigtige attitude starter med omhyggelighed. At være omhyggelig er et valg, og det kræver kun en beslutning at handle omhyggeligt. At være ansvarlig og kompetent er tydeligvis ikke en beslutning. At være kompetent er et resultat af, at man har gjort det rigtige: trænet hårdt og arbejdet effektivt i en lang periode. Men hvad med at være ansvarlig? Kan det være et valg? Som vi ser det, ikke helt. For at være ansvarlig skal man tage de rigtige beslutninger igen og igen, og for at være i stand til at tage de rigtige beslutninger, har man brug for viden, og viden får man fra forberedelse. Hvad er den rigtige beslutning, spørger man så? Den rigtige beslutning er sjældent den nemme beslutning. Den rigtige beslutning er den beslutning, der er god, ligegyldigt hvad der sker efterfølgende. Hvis du oplever, at du tænker: “Det er godt nok, hvis jeg …” eller noget lignende, er det rigtige svar og den følgende rigtige beslutning “NEJ”. Du spørger dig selv, fordi du er i tvivl, og det dur ikke i luftfart. Du er ikke i stand til at spørge og svare på den slags spørgsmål uden grundig forberedelse, og derfor starter rejsen mod at blive en fantastisk pilot med at være omhyggelig og handle omhyggeligt.

Når man er omhyggelig, forbereder man sig grundigt, man stræber efter perfektion og mod at yde så godt, som det er menneskeligt muligt for at fjerne alle fejl i sin forberedelse. Dette er den ideelle baggrund for at tage de rigtige beslutninger og på den måde gøre det muligt at være ansvarlig.

Når man gør dette igen og igen – fortsætter med at tage de rigtige beslutninger – bliver resultatet, at man tager de rigtige beslutninger og derfor træner nøjagtigt det, som det er meningen, man skal træne – hverken mere eller mindre. Man gør ikke noget halvt, og derfor bliver man bedre til at gøre lige nøjagtigt det, der er meningen, man skal gøre. På den måde får man et højere kompetenceniveau hurtigere. Her har vi faktisk et godt eksempel på positiv træning.

Du skal dog fortsætte med at være omhyggelig, når du er blevet en kompetent pilot. Hvis man stopper med at være omhyggelig og derfor forbereder sig mindre, bliver ens evne til at tage de rigtige beslutninger dårligere. Man begynder at træne halvt eller endda at træne noget, man ikke skal træne, og derved forringer man faktisk sit kompetenceniveau. Det er et direkte resultat af, at man har fået en dårligere attitude.

Ved at arbejde med denne metode, hvor man konstant diskuterer, om den fejl, man begik, har rødder i manglende træning, ufuldstændig viden eller om den har med processen at gøre og således ens attitude, bliver man KSA-bevidst. Og når du er det, er du, når du forlader GreyBird, langt foran mange erfarne piloter. Det er det, der adskiller de gode fra de fantastiske, og det er her, vi tror, at vi kan få mest indflydelse på din fremtidige karriere.

Søjle 3: Datadrevet og teknologivenlig

Hos GreyBird tror vi på teknologi. Vores mål er ikke at bruge teknologi bare for at at bruge teknologi, men når en teknologi eksisterer, som kan hjælpe os, gavne vores kunder, forbedre vores produkt eller gøre opgaven at blive pilot nemmere, prøver vi at implementere det så hurtigt som muligt. Derfor er vi datadrevne, og her adskiller vi os meget fra de fleste andre flyveskoler. Vi samler rigtig meget data, og vi stræber efter at basere alle ændringer på dataanalyse. Generelt betyder dette, at vi ikke ændrer på noget, fordi nogen føler, synes eller tror, at det kan blive bedre, men fordi vi ved det. Vi bruger data til at forudse de studerendes præstationer, og data gør det muligt for os at handle, inden den studerende kommer bagud. Vi bruger data til at forstå, hvorfor en studerendes anstrengelser ikke giver resultat, og vi bruger data til at optimere vores forretning. På den måde agerer vi meget ligesom luftfartsselskaberne, hvilket er ret unormalt for flyveskoler.

Vi har vores egen inhouse softwareudvikling, og vi stræber efter at høste så mange fordele som muligt så hurtigt som muligt baseret på dataanalyse. Det er også et af de parametre, som gør det muligt for os at drive forretning på tværs af grænser. Da al forståelse af vores studerendes præstationer måles og analyseres og ikke afkodes via korte samtaler med de studerende, kan vores Head of Training finde de studerende, der har brug for vores opmærksomhed, lige meget hvilken base de er tilknyttet. Det betyder også, at vi kan rejse hen til de studerende, inden det er for sent, og vi kan følge deres fremskridt tæt, efter vi har designet et særligt program til dem.

Tilsammen udgør de tre søjler GreyBirds DNA. Kombinationen af positiv træning, den rigtige måde at arbejde og studere på, hvad angår opnåelse af KSA-bevidsthed, samt besiddelsen af data, som vi kan basere beslutninger på, adskiller GreyBird sig helt enormt fra traditionelle flyveskoler. Vi er stolte af det, som GreyBird er blevet til, og vi ser umådelig meget frem til at fortsætte udviklingen af virksomheden.

Vi håber, at denne beskrivelse af vores træningsfilosofi har fanget din opmærksomhed, og at du har fået lyst til at kigge nærmere på, hvem vi er, og hvad vi laver.

Vil du også være pilot?

Tilmeld dig uddannelsen eller få svar på dine spørgsmål, til et af vores kommende informationsmøder

Loading...