Pilotutbilding - Utbildningen till kommersiell pilot på GreyBird

Integrerad Pilotutbildning – Fler Baser och Transeuropeisk Utbildning

Medical Class 1
Spela videoklipp
Medical Class 1

Allmänt om utbildningen

Greybird erbjuder både integrerad och modulär pilotutbildning, vilket innebär att du kan börja hos oss utan någon som helst erfarenhet, och avsluta som kommersiell pilot, redo att söka jobb på ett flygbolag.

 • Det finns många skäl till att vi har valt en modell med integrerad utbildning framför en modulbaserad utbildning. De viktigaste är:
  • Eleverna får mycket mer tid med instruktörerna.
  • Eleverna får mer komplex flygutbildning.
  • Eleverna får mer träning på instrumentflygning.
  • Det löper en röd tråd från den första flygningen till den avslutande MCC-utbildningen.
  • Eleverna får en tydlig bild av utbildningens struktur, kostnader och tidslinje vid utbildningsstarten.
 • Utbildningen till kommersiell pilot längd är 22–24 månader, beroende på väderförhållandena.
 • Utbildningen består av en kombination av att flyga flygplan, delta i teorilektioner och flyga i simulator. Utbildningen till kommersiell pilot Kombinationen är noggrant planerad av GreyBird och eleven har inget planeringsansvar.
 • Utbildningen är godkänd för förlängt CSN (utbildningsbidrag från svenska staten) och GreyBird kan hjälpa dig med att ansöka om CSN-bidrag.
 • Vi får rabatt på den lokala amerikanska restaurangen som serverar lunch måndag–fredag.

Utbildningsmoduler

Utbildningen till kommersiell pilot är uppdelad i fyra moduler. Modulerna skiljer sig mycket åt från varandra, vilket gör det möjligt för eleverna att fokusera på exakt det som de behöver fokusera på under den specifika delen av utbildningen. GreyBirds program är mycket strukturerat och strikt utformat och i kombination med den enhetliga flottan och simulatorerna som återspeglar det flygplan som eleverna ska flyga, blir utbildningen mycket effektiv och ger eleverna en hög kompetensnivå.

Modul 1 tar sex månader. Syftet med den här modulen är att utbilda eleverna i att flyga under visuella förhållanden. Dessutom är syftet att ge dem tillräcklig kunskap för att förstå varför och hur ett flygplan flyger och utbilda dem i att fatta bra beslut.

Som elev får du 75 timmars flygutbildning i VFR (Visual Flight Rules). Samtliga dessa timmar flygs i vårt träningsflygplan P2002. En del flyger du på din hemmabas och resten flyger du i Spanien (för spanska elever innebär detta att alla 75 timmarna flygs i Spanien). Utöver flygningen får du grundläggande teoriutbildning i åtta ämnen. Du får en introduktion i ämnen som 

 • Air law
 • Principles of flight
 • Human performance and limitations
 • Metrology
 • Flight planning and monitoring
 • Operational procedures
 • Aircraft general knowledge
 • Navigation

Under de teoretiska ämnena får du bekanta dig med teorierna bakom varför flygplan flyger, hur det kan flyga, varför vädret fungerar som det gör, hur du hittar med hjälp av en karta, vilka procedurer som måste följas och de begränsningar som din kropp och din hjärna har i förhållande till flygplanets krafter och höghöjd. Under den här modulen får eleverna grundläggande kunskaper och deras flygfärdigheter förbättras till en nivå där de lär sig att flyga på egen hand i flera timmar och hundratals kilometer från basen där de lyfte. Eleverna får också sitt första certifikat – ett BEG-certifikat som ger dem behörighet att använda radion i ett flygplan under visuella flygförhållanden.

Den här delen av utbildningen är enbart teoretisk. Eleverna kan nu flyga ett flygplan på egen hand och har en god grundläggande förståelse för flygteori. Nu är det dags för djupare kunskaper. Den här modulen är nio månader lång och består av tre block om vardera tre månader och varje block består av fyra ämnen. Totalt tolv ämnen plus ett mindre trettonde ämne om kommunikation lärs ut. Eleverna måste få godkänt på de tillhörande proven som avslutar varje block. Kunskaperna från den här modulen är mycket mer detaljerade än den grundläggande teori som nämns ovan, även om åtta av ämnena har samma namn. Den här gången utgår alla teorilektionerna från stora jetplan, vilket innebär att flyga snabbt, vara tung, flyga högt och ha en hel del kraft till sitt förfogande. Besluten som ska fattas blir betydligt mer komplexa och även flygplanet är mer komplext. Proven baseras i regel på Boeing 737 eller Airbus 320 och detta avspeglas i teorilektionerna. Följande ämnen ingår i modulen:

 • Air law
 • Principles of flight
 • Human performance and limitations
 • Metrology
 • Flight planning and monitoring
 • Operational procedures
 • Aircraft general knowledge
 • Navigation
 • Mass and balance
 • Instrumentation
 • Radio navigation
 • Performance
 • Communication

När eleven har klarat alla 13 proven får han/hon det som kallas en ”fryst ATPL”. Det innebär att eleven har klarat de teoriprov som gör honom eller henne kvalificerad för att bli kapten senare under karriären. Det som behövs ytterligare – utöver mer flygutbildning och ett kommersiellt certifikat – är erfarenhet av ett stort flygplan. Men tre till fem år senare kommer de första eleverna att vara redo att uppgraderas till kapten på sitt flygbolag.

IFR-utbildning
Den här modulen fokuserar helt på flygträning, det vill säga avancerad flygträning. Inledningsvis har vi som mål att eleverna ska använda sig av sina nya kunskaper från modul 2. 

IFR-träning innebär flygträning utan visuell referens till marken. Eleverna får flyga i regn, under dimmiga förhållanden och in i och över moln med noll sikt. Den här delen av utbildningen utförs i flygplanet P2006T och i motsvarande P2006T FNPT-II-simulator. Eleven flyger 57 timmar i planet och 25 timmar i simulatorn. IFR-utbildningen är uppdelad i tre block flygplansträning och två block simulatorträning. Därför växlar utbildningen mellan flygplan, simulator, flygplan, simulator och tillbaka till flygplan. IFR-utbildningen avslutas med ett MEIR-färdighetsprov. Den här flygprovet ger dig rätt att flyga flermotoriga plan under instrumentförhållanden.

CPL-utbildning
Nästa steg är CPL-utbildningen och då kommer du tillbaka till samma flygplan där du just klarade MEIR-färdighetstestet – P2006T. Du har nu 57 timmars flygerfarenhet och 25 timmars simulatorerfarenhet och känner till flygplanet mycket väl. Nu är det dags att gå tillbaka till visuell flygning. Du kommer att lägga fem timmar på att träna visuell flygning och nu kommer du att fokusera på att bli kommersiell pilot, vilket innebär att du måste hantera att ha passagerare närvarande (i fantasin). Passagerare måste få information – även i nödsituationer – och detta utgör en stor del av den här fasen av utbildningen. CPL-utbildningen avslutas med ett CPL-färdighetsprov. Ett godkänt CPL-färdighetsprov resulterar i ett CPL-certifikat, som är ett certifikat för kommersiella piloter. Du har nu klarat ditt sista flygprov men behöver ytterligare utbildning för att uppfylla timkraven.

UPRT
Den sista delen av den här modulen är UPRT-utbildningen. Det flygplan som används är det militära träningsplanet för aerobatisk flygning, Zlin-242. Nu är det dags för den största och vildaste berg- och dalbanan i ditt liv. Du kommer att flyga med en aerobatikinstruktör som vägleder dig genom flygpassen. Först demonstrerar instruktören manövrerna, sedan instruerar instruktören dig om hur du utför dem och avslutningsvis övervakar instruktören dig när du utför dem på egen hand. Du kommer att få uppleva flera fullständiga spinn under vilka flygplanet snurrar runt sin egen kropp ca 420 grader per sekund under en brant dykning. Du kommer att se mer än 1 500’ (vilket motsvarar en halv kilometer höjd) försvinna på cirka tio sekunder och viktigast av allt, du kommer att kunna ta flygplanet ur situationen och tillbaka till normal flygning.

Du har nu slutfört all flygutbildning i små flygplan och det är dags att gå vidare till stora jetplan. APS MCC-kursen är spektakulär. APS MCC är en förkortning för Airline Pilot Standard Multi-Crew Cooperation. Kursens ändamål är att du ska få en utbildning så du når en nivå där du direkt kan gå till en typbehörighet för valfritt jet- eller turbinflygplan och börja arbeta som flygstyrman. 

I kursens inledande fas är ni tillbaka i klassrummet och fokuserar på att arbeta tillsammans som två piloter i ett plan. Den övervakande piloten och den flygande piloten är båda piloter och båda har viktiga uppgifter under en flygning. Ni får lära er mycket om samarbete, om att hantera besättningen och om stora jetplan. All flygutbildningen utförs på vårt huvudkontor i Århus i Danmark, i vår Airbus 320 FNPT II MCC-simulator. Simulatorn är en fullskalig kopia av en Airbus-cockpit. Många av simulatorns delar kommer direkt från Airbus-fabriken, som sätena och styrspaken som du flyger planet med. De 40 träningstimmarna är uppdelade i 10 intensiva sessioner, var och en med omfattande genomgång före och efter. Du kommer att uppleva en massiv utveckling av din förståelse för stora flygplan och du kommer att se varför den intensiva träningen på mindre flygplan är så viktig. Du kommer att ha stor nytta av all IFR-träning, all kommersiell träning och inte minst ATPL-teorin under utbildningen. När du har slutfört kursen kommer du att genomgå en APS MCC-examen och få ett examensbevis. Detta avslutar din utbildning till kommersiell pilot och du är nu redo att fortsätta på egen hand och göra oss stolta. Från och med nu kan du inte längre säga att ”the sky is the limit” – för du kommer att vara en av de få som når längre.

Jobbmöjligheter efter examen

När du har slutfört utbildningen till kommersiell pilot på ett integrerat program och avslutat den med en APS MCC-kurs som vi gör på GreyBird Pilot Academy, ser möjligheterna inför framtiden efter examen mycket ljusa ut. Nedan hittar du några av de möjligheter som nu är öppna för dig:

 • Flygstyrman på ett regionalflygplan. Ett regionalflygplan är vanligtvis ett mindre turbin- eller jetplan med plats för 50–100 passagerare. Livet som pilot på ett regionalflygbolag kännetecknas av många flygningar och korta flygtider, vilket innebär många landningar och avgångar per dag. Oftast äger den här typen av verksamhet rum inom landet och ofta slutar arbetsdagen på samma flygplats som den började. Därför kommer du de flesta nätter att sova i din egen säng.
 • Flygstyrman på ett medelstort flygplan – i normalfallet Boeing 737- eller Airbus A320-serien, men även andra plan. Verksamheten kännetecknas av att den är internationell. Du får flyga till många olika länder, vanligtvis inom Europa. Långa flygtider innebär färre flygningar per dag jämfört med ett jobb på ett regionalflygbolag, men du får besöka många länder och sannolikt arbeta 4–6 dagar i sträck. Under den här perioden hamnar du sannolikt på en ny flygplats varje kväll och på så vis får du möjlighet att uppleva många olika länder. Du kommer att bo på hotell de flesta nätter och ha ledigt i flera dagar efter en arbetsperiod. I den här typen av jobb kommer du av naturliga skäl att vara borta från hemmet fler dagar än med ett jobb på ett regionalflygbolag. Men du kommer också att fler dagar ledigt i sträck.
 • Flygstyrman på ett privatplan. Detta är en helt annan typ av arbete. Som pilot på ett privat jetplan flyger du när ägaren eller den som hyr jetplanet behöver åka någonstans. Du kommer att stå i beredskap och vara redo att flyga med kort varsel. Du flyger sällan samma rutt två gånger och därför blir planeringen av varje resa mer komplex. Vanligtvis har piloterna i en sådan här verksamhet en mer omfattande arbetsbeskrivning och uppgifter utanför flygplanet. Det kan till exempel vara att ta reda på om flyget kan avgå senare än planerat om ägaren eller hyresgästen skulle bli försenad. Om så inte är möjligt kan du behöva ta reda på kostnaden för att hålla flygplatsen öppen eller för att flytta planet och dirigera hyresgästen eller ägaren till en annan flygplats. Och listan kan göras ännu längre. Vanligtvis erbjuder den här typen av jobb färre flygtimmar men en mer komplex verksamhet.
 • Instruktör på en pilotskola. För vissa nyutexaminerade piloter är det ett bra första steg i karriären att bli flyginstruktör. Att vara en bra instruktör kräver mer kompetens än att bara vara en bra pilot. Du bör vara intresserad av att undervisa, utveckla och hjälpa andra. Jobbet som instruktör erbjuder utbildning och flygerfarenhet som är svår att få som kommersiell pilot och det är bra förberedande träning för några av de jobbmöjligheter som du kan få senare under karriären. En framtida roll kan till exempel vara kapten för produktionsflygning som flyger med de minst erfarna flygstyrmännen, simulatorinstruktör som undervisar nya flygstyrmän i att flyga stora plan eller administrativt ansvarig för flygverksamheten. I alla dessa typer av roller är en bakgrund som instruktör en tillgång. Att vara instruktör passar dock inte alla. Du kan vara en bra pilot utan att vara ett bra instruktörsämne. För att bli en bra instruktör måste du vara en bra pilot och ha stor teoretisk förståelse. Den här typ av arbete erbjuder vanligtvis kortare arbetsdagar och färre dagar hemifrån än de flesta andra flygjobb. 

Det finns många andra typer av jobb som passar för personer med bakgrund som kommersiell pilot, men de som nämns ovan är några av de vanligaste.

Broschyr

I denna broschyr kan du läsa mera om skolan och utbildningens uppbyggnad.

Vill du också bli pilot?

Anmäl dig till utbildningen eller få svar på dina frågor på ett av våra kommande informationsmöten.

Loading...